Ogłoszenia

Apel

W związku z obchodami 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Archiwum Państwowe w Kaliszu zwraca się z kolejnym apelem o przekazywanie materiałów archiwalnych, tym razem związanych z tym doniosłym wydarzeniem. Interesujące byłyby nie tylko archiwalia pochodzące z okresu powstania (tych zapewne jest niewiele), ale wszelkie związane z insurekcją dokumenty, fotografie, prasa, druki ulotne, pocztówki, wspomnienia itp. powstałe w latach późniejszych. Czytaj więcej...


Komunikat

Informujemy, że uległa zmianie tabela opłat za usługi Archiwum Państwowego w Kaliszu. Więcej informacji na podstronie Pracownia Naukowa.


Zmiana rachunku numeru bankowego

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za nasze usługi. Równocześnie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2011 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprzestaje przyjmowania wpłat gotówkowych w kasie archiwum.

Aktualny numer rachunku bankowego Archiwum Państwowego w Kaliszu to:

77 1010 1469 0005 6322 3100 0000


Wolontariat

Archiwum Państwowe w Kaliszu poszukuje WOLONTARIUSZY.

Osoby chętne proszone są o kontakt:

ARCHIWUM PAŃSTWOWE
ul. Poznańska 207, tel. (0-62) 767-10-22
62-800 Kalisz
e-mail: sekretariat@archiwum.kalisz.pl


Zbieramy materiały archiwalne dotyczące regionu kaliskiego

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Kalisza i miłośników Ziemi Kaliskiej o przekazywanie do Archiwum Państwowego w Kaliszu wszelkich materiałów (fotografii, pocztówek, dokumentów, pism, pamiątek rodzinnych, książek itp.) dotyczących historii Kalisza i regionu kaliskiego. Materiały otrzymane od Państwa zostaną uporządkowane i zewidencjonowane, a następnie będą służyć badaczom historii regionalnej oraz wykorzystane zostaną podczas wystaw organizowanych przez nasze Archiwum. Do tej pory swoje zbiory przekazali nam: Irena Bujewska, Józef Gola, Władysław Kościelniak, Jan Mak, Andrzej Grzegorek, rodzina Tadeusza Martyna, Barbara Wasik, Józefa Wardęska, Andrzej Jabłoński, Stanisław Miklas, Jan Orczykowski, Mariusz Harendarz, Antoni Pietkiewicz, Wojciech Majewski