Bazy danych

Szczegółowe informacje o zasobie kaliskiego Archiwum dostępne są w następujących ogólnopolskich bazach danych:


SEZAM - Przejdź do bazy
System Ewidencji Zasobu Archiwalnego (podstawowa informacja o zespołach i zbiorach archiwalnych: nazwa i numer zespołu, klasyfikacja twórców, daty krańcowe dokumentacji, rozmiar w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących materiałów archiwalnych (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), stan opracowania - rodzaj karty zespołu i istniejące pomoce archiwalne, charakterystyka zawartości, język dokumentacji i warunki udostępniania).


IZA - Przejdź do bazy
Inwentarze Zespołów Archiwalnych (inwentarz jest podstawowym rodzajem pomocy archiwalnej dla zespołów opracowanych. Podaje sygnaturę jednostki, tytuł, daty krańcowe dokumentacji, opis zewnętrzny, stan fizyczny, postać, język i rodzaj pisma, liczba kart lub stron, format, sygnatury dawne i uwagi. Niektóre z inwentarzy są zaopatrzone w hasła indeksowe - geograficzne, osobowe i rzeczowe).


PRADZIAD - Przejdź do bazy
Księgi metrykalne i stanu cywilnego przechowywane w archiwach państwowych i niektórych kościelnych.


ELA - Przejdź do bazy
Różnego typu spisy ludności (księgi meldunkowe, ewidencja gruntów, spisy podatników, wyborców itp.).


Szukajwarchiwach - Przejdź do bazy
Ewidencja (inwentarze, spisy robocze) ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego wraz ze skanami akt.


Europejski Portal Archiwalny - Przejdź do bazy
Ewidencja (inwentarze, spisy zdawczo-odbiorcze) 219 zespołów archiwalnych obejmujących 45 073 j.a. Wśród nich są m.in. wszystkie akta metrykalne i stanu cywilnego, przedwojenne starostwa powiatowe, akta miast, Naczelnik Powiatu Kaliskiego z okresu I wojny światowej, czy Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kaliszu.