Rosyjska młodzież w kaliskim archiwum

Rosyjska młodzież w kaliskim archiwum

Dnia 11 października w Archiwum Państwowym w Kaliszu gościły przedstawicielki Rosyjskiego Związku Młodzieży, pochodzące z różnych rejonów Federacji Rosyjskiej. Były to absolwentki i studentki kierunków:  psychologia, literatura, historia i politologia. Przyjechały do Polski w ramach programu wymiany młodych ludzi zorganizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Opiekunem delegacji ze strony polskiej był Andrzej Woźniak - kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego CKiW OHP w Pleszewie. Spotkanie w kaliskim archiwum prowadziła Maria Doktór - pracownik Oddziału II, która zapoznała gości z działalnością naszego archiwum, m.in. przeprowadzaniem poszukiwań (kwerend) genealogicznych. Zaprezentowała im ciekawe archiwalia kaliskie sporządzone w języku rosyjskim, m.in. księgi metrykalne Parafii Prawosławnej w Kaliszu i Grecko-Katolickiej w Kaliszu. Następnie grupa zwiedziła archiwum - magazyny i pracownię konserwatorską, gdzie mogła zapoznać się z warunkami przechowywania akt. Na zakończenie goście spotkali się z Dyrektor dr Grażyną Schlender, która podziękowała im za wizytę i wręczyła upominki. Z ramienia stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" z Pleszewa Andrzej Woźniak wręczył uczestniczkom spotkania publikację APK "Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych".