Wizyta studentów w kaliskim Archiwum

Dnia 13 listopada 2012 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu przybyli studenci III roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod opieką wykładowcy Anety Franc. Tematem spotkania było udostępnianie materiałów archiwalnych dla celów genealogicznych. Studenci w ramach zajęć uniwersyteckich zobowiązani są wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny, z tego względu w centrum zainteresowania znalazły się księgi akt stanu cywilnego i urzędów stanu cywilnego oraz księgi meldunkowe poszczególnych miejscowości. Krystyna Bęcka - pracownik Oddziału II przedstawiła zasady przeprowadzania poszukiwań (kwerend) genealogicznych na pisemne zlecenia osób z zewnątrz. Zaprezentowała księgi stanu cywilnego z zaboru rosyjskiego i pruskiego. Omówiła rodzaje ksiąg metrykalnych, zasady sporządzania aktów metrykalnych. Drugą część spotkania poprowadziła Estera Wałęsa - pracownik Oddziału II, która zapoznała studentów z zasadami korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej m.in. jak należy prawidłowo wypełnić Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego i zamówienia (rewersy) na materiały archiwalne. Spotkanie zakończyło się w pracowni naukowej, gdzie studenci korzystali z zamówionych przez siebie akt metrykalnych i stanu cywilnego.