Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Archiwum

Dnia 16 listopada 2012 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu zorganizowana została lekcja archiwalna dla uczniów klasy II c Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu wraz z opiekunem Panią E. Matusiak.

Spotkanie rozpoczęła Estera Wałęsa - pracownik Oddziału II, która zapoznała młodzież z historią Archiwum Państwowego w Kaliszu, ze specyfiką zasobu i terenem działania kaliskiego Archiwum oraz podstawowymi zasadami działania. Podczas lekcji zaprezentowane zostały m.in. księgi ludności z terenu powiatu kaliskiego, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich św. Józefa w Kaliszu. Dodatkowo licealiści mieli okazje zobaczyć archiwalia z zespołu Akta miasta Kaliszu zawierające dokumenty oraz plany i projekty budynku z okresu dwudziestolecia międzywojennego dawnej Szkoły Handlowej w Kaliszu (obecnie Zespołu Szkół Ekonomicznych). Na koniec zapoznano uczniów z zasadami udostępniania materiałów archiwalnych w pracowni naukowej. Krystyna Bęcka - pracownik Oddziału II zapoznała studentów z zasadami udostępniania pośredniego tj. przeprowadzania poszukiwań (kwerend) na pisemne zlecenia osób prywatnych z kraju i zagranicy oraz na potrzeby urzędów i instytucji. Omówiła działalność usługową archiwum związaną z kopiowaniem materiałów archiwalnych. Zaprezentowała akt urodzenia gen. Mieczysława Makarego Smorawińskiego z 1893 r. - patrona szkoły. Młodzież została zapoznana również z działalnością popularyzatorską prowadzoną przez kaliskie archiwum. Kierownik Oddziału I Grzegorz Waliś oprowadził uczniów po magazynach archiwalnych i zapoznał z warunkami przechowywania akt. Wizyta młodzieży zakończyła się zwiedzaniem pracowni konserwatorskiej, gdzie pani Aneta Burchard - pracownik Oddziału I zapoznała ich z warunkami w jakich należy przechowywać akta w archiwach.