Lekcja archiwalna dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie

Dnia 7 maja 2013 r. kaliskie Archiwum Państwowe odwiedziła klasa II c z Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Klasa o profilu humanistycznym realizuje projekty edukacyjne - jeden związany jest z postacią biskupa Michała Kozala; w kręgu jej zainteresowań jest także historia Krotoszyna XIX w. i początków XX w. - czasy księstwa Thurn und Taxis.

Nasi goście zostali zapoznani z działalnością archiwum, omówiono także zasób. Zajęcia w oparciu o archiwalia dotyczące Krotoszyna przygotowała i przeprowadziła mgr Anna Bestian-Zając z Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się aktom urodzeń, małżeństw i zgonów z byłego zaboru pruskiego, w tym także aktowi urodzenia biskupa Michała Kozala, który znajduje się w naszym zasobie. Próbowano odczytywać dane zawarte w aktach USC z Krotoszyna zarówno z obwodu miejskiego jak i wiejskiego. Analizowano także treści zawarte w księgach ludności z zespołu Akta gminy Krotoszyn i Akta miasta Krotoszyna. Znajdują się w nich ciekawe informacje na temat rodziny Michała Kozala, zamieszkującej obszar dworski Nowego Folwarku. Dla porównania dwóch różnych systemów kancelaryjnych zademonstrowano także księgi metrykalne z parafii św. Mikołaja w Kaliszu i z Dobrzeca. W aktach Sądu Powiatowego w Krotoszynie z 1922 r. znajdują się dokumenty sprawy sądowej o grunt rodziny Turn und Taxis. Na ślady byłego księstwa natrafiono również w Aktach miasta Krotoszyna, gdzie mamy poszyt dotyczący sprawy nabycia parku i pałacu przez miasto po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się nasze zbiory biblioteczne, a konkretnie Kreisblatt unad Anzeiger für den Krotoschiner Kreis, gdzie oprócz starych reklam, ogłoszeń można znaleźć także komentarze do wydarzeń politycznych rangi międzynarodowej z przełomu XIX i XX w. "Kołłątajowcy" otrzymali kserokopie krótkiej historii księstwa Thurn und Taxis umieszczonej w częściach, w kilku numerach "Donosiciela". Dla ukazania różnorodności naszego zasobu zademonstrowano zebranym fotografie Krotoszyna zgromadzone w Spuściźnie Władysława Kościelniaka z Kalisza.

Uczniowie zwiedzili również pracownię naukową, magazyny archiwalne oraz pracownię konserwatorską. Aneta Burchard omówiła na czym polegają zabiegi profilaktyczne oraz konserwacja właściwa, przedstawiła zasadę działania stołu niskociśnieniowego oraz maszyny do uzupełniania ubytków. Na koniec spotkania goście wpisali się do kroniki, wykonano pamiątkowe fotografie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydawnictwo pt. Julek powstaniec autorstwa Juliana Kulskiego, przekazane przez Archiwum Akt Nowych. Liczymy na to, że odbyte zajęcia zaowocują kolejnymi wizytami w naszych skromnych progach.