Podsumowanie 25. edycji Konkursu "Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim"

W uroczystym podsumowaniu Konkursu uczestniczyli licznie zaproszeni goście: Prezydent miasta Kalisza, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza, przedstawiciele kaliskich towarzystw, organizacji i szkół wyższych - którzy jednocześnie byli sponsorami nagród, oraz wszyscy uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami i opiekunami.

Podczas uroczystości zebrani goście wysłuchali dwóch prelekcji:

 • Obóz legionistów w Szczypiornie -1917 r. - mgr Grzegorz Waliś -Kierownik Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu,
 • Dzień 11 listopada 1918 r. w Kaliszu - mgr Jerzy Aleksander Splitt -Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Na 25. edycję Konkursu "Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim" wpłynęło 76 prac przygotowanych przez 83 uczniów z 12 szkół z terenu Kalisza, z Jankowa Pierwszego (gmina Blizanów) oraz z Rajska (gmina Opatówek). Głównym organizatorem Konkursu było Archiwum Państwowe w Kaliszu, zaś jego współorganizatorami: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Tegoroczna edycja konkursu uwzględniała następujące bloki tematyczne:

 • 90. rocznica odzyskania niepodległości,
 • 90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 • 90. rocznica utworzenia 29 Pułku Strzelców Kaniowskich stacjonującego w Kaliszu,
 • 170. rocznica urodzin Adama Asnyka,
 • 50. rocznica podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Kaliszem, a francuskim miastem Hautmont,
 • działalność Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Jury w składzie:

 • dr Grażyna Schlender - przewodnicząca jury, Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu,
 • mgr Grzegorz Waliś - Kierownik Oddziału Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu,
 • mgr Edyta Pietrzak - kustosz w AP Kalisz,
 • mgr Krystyna Kubiak - sekretarz jury, starszy archiwista w AP Kalisz.

po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkim pracami nagrodziło i wyróżniło 34 prace, przygotowane przez 35 uczniów.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymała - Paulina Nowicka z Zespołu Szkół w Rajsku (opiekun - Anna Zimna).

 • Bardzo dobrze przygotowana praca zawierająca prawidłowe odpowiedzi, ciekawie zredagowane, bardzo wyczerpujące oraz udokumentowane bibliografią. Autorka przedstawiła odpowiedzi w formie zdobionych rulonów zamkniętych w kuferku co nadało pracy ciekawy charakter graficzny.

Jury przyznało 8 nagród głównych dla najlepszych prac pod względem treści:

 • Martyna Jeziorska z Zespołu Szkół w Rajsku (opiekun-Anna Zimna) otrzymała Nagrodę Główną ufundowaną przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
 • Paweł Nowak z Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu (opiekun-Izabela Kurek) otrzymał Nagrodę Główną ufundowaną przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
 • Monika Kaźmierczak z Zespołu Szkół w Rajsku (opiekun-Anna Zimna) otrzymała Nagrodę Główną ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu,
 • Konrad Jerysz z Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu (opiekun-Izabella Kurek) otrzymał Nagrodę Główną ufundowaną przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa,
 • Justyna Kościelak z Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym (opiekun-Agnieszka Szczepińska) otrzymała Nagrodę Główną ufundowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu,
 • Piotr Oleszczyk z Zespołu Szkół w Rajsku (opiekun-Anna Zimna) otrzymał Nagrodę Główną ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu,
 • Daria Rosińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, (opiekun-Wojciech Dyśko) otrzymała Nagrodę Główną ufundowaną przez Towarzystwo Miłośników Kalisza,
 • Pamela Świec z Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu (opiekun-Piotr Molenda) otrzymała Nagrodę Główną ufundowaną przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu.

Ponadto jury przyznało 9 nagród specjalnych dla prac wyróżniających się ciekawą treścią i formą graficzną:

 • Olga Dobiecka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu (opiekun- Izabella Galuba-Bryja) otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu,
 • Natalia Dziubek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu (opiekun-Izabella Galuba-Bryja) otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu,
 • Dariusz Grzympa z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu (opiekun- Izabella Galuba-Bryja) otrzymał Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Kalisza,
 • Bartosz Przybylski z Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu (opiekun-Michał Orczykowski) otrzymał Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Joanna Skowron z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (opiekun-Wojciech Dyśko) otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu,
 • Kamil Trzeciak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu (opiekun-Izabella Galuba-Bryja) otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Prezesa Związku Sybiraków Oddział w Kaliszu,
 • Magdalena Kasprzak z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (opiekun-Iwona Kopeć i Piotr Mydlach) otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi,
 • Patrycja Kubacka z Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym (opiekun-Agnieszka Szczepińska) otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi,
 • Agnieszka Szlenkier z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (opiekun-Tomasz Jeziorski) otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Dodatkowo jury przyznało 17 wyróżnień dla ciekawych i oryginalnych prac:

 • Dagmara Szturc z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
 • Marta Szukalska z Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu,
 • Magdalena Matuszkiewicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
 • Anna Janiszewska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
 • Ewa Wielińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
 • Anna Rosińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
 • Kasia Matyjasz z Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu,
 • Natalia Karolak z Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu,
 • Paulina Augustyniak z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
 • Magdalena Ludwiczak z Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym,
 • Judyta Gulczyńska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
 • Rafał Kopeć z Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu,
 • Simona Fic z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
 • Anita Kurek z Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu,
 • Anna Palusińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
 • Patrycja Pyrek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
 • Aleksandra Różańska z Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu.

Po przejrzeniu wszystkich prac członkowie jury zgodnie stwierdzili, iż wiele z nich przygotowano bardzo dobrze pod względem merytorycznym i graficznym. Poziom tych prac podnosiły liczne fotografie dotyczące tematyki konkursu oraz wykazy materiałów źródłowych i bogata bibliografia. Ponadto wiele prac wyróżniało się ciekawą i oryginalną formą plastyczną.

Na uroczyste podsumowanie w kaliskim Ratuszu zaproszono wszystkich uczestników, którzy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Dyplomami i wydawnictwami zostali także nagrodzeni opiekunowie i nauczyciele, którzy przygotowali młodzież do konkursu.

Głównym fundatorem nagród był Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Redakcja Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego "Kalisia Nowa".

Archiwum Państwowe, jako główny organizator, serdecznie zaprasza na wystawę zorganizowaną w naszej siedzibie na której prezentujemy materiały źródłowe i bibliografię dotyczące konkursu, a także wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace. Wystawa będzie trwać do połowy sierpnia br.

Członkowie jury zauważyli, iż uczestnicy którzy odwiedzali naszą wystawę udzielali więcej prawidłowych i bardziej szczegółowych odpowiedzi. Archiwum Państwowe poprzez swoją działalność edukacyjną i popularyzatorską pragnie przybliżać młodzieży historię regionalną dotyczącą Kalisza i okolic. Dlatego serdecznie zapraszamy w przyszłości uczniów i nauczycieli do zwiedzania naszych wystaw.