Bibliotekarze w Archiwum

22 sierpnia 2013 r. Archiwum odwiedziła grupa nauczycieli, odbywających kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli INTERLIS w Kaliszu. Spotkanie prowadzili pracownicy Oddziału I i II Archiwum.

Maria Doktór z Oddziału II zapoznała gości z ogólnymi zasadami funkcjonowania archiwów państwowych w Polsce oraz typowymi rodzajami archiwaliów. Przedstawiła również rodzaje spraw, z jakimi zwracają się do Archiwum klienci oraz wykorzystywane do tych spraw akta.

Grzegorz Waliś, kierownik Oddziału I, przedstawił charakterystykę zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. W jednym z magazynów zaprezentował najcenniejsze i najstarsze akta, jakie znajdują się w APK.

Aneta Burchard z Oddziału I prowadząca pracownię konserwacji zaprezentowała różne metody konserwacji akt: kąpiel, uzupełnianie masa papierową, podklejanie filmoplastem. Szeroko omówiła również rodzaje zniszczeń, na jakie narażone są dokumenty oraz zasady profilaktyki - odpowiednia temperatura, wilgotność, usytuowanie magazynów.