Szkolenie kancelaryjno-archiwalne

Archiwum Państwowe w Kaliszu zapoczątkowało cykl szkoleń kancelaryjno-archiwalnych dla wytwórców niepaństwowego zasobu archiwalnego. Jednodniowe, bezpłatne szkolenie miało na celu przedstawienie zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych. Słuchacze otrzymali podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: prawne podstawy postępowania z dokumentacją, organizacja pracy kancelaryjnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt), archiwizowanie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

Zajęcia prowadzili mgr Karol Andrzejewski, odpowiedzialny w kaliskim Archiwum za sprawy nadzoru archiwalnego oraz mgr Grzegorz Waliś, kierownik Oddziału I, który pełni także rolę koordynatora współpracy z wytwórcami niepaństwowego zasobu archiwalnego. W szkoleniach, zorganizowanych 2 i 3 grudnia br. w siedzibie Archiwum, wzięło udział ogółem 23 uczestników reprezentujących różnorodne niepaństwowe jednostki organizacyjne (przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i zawodowe, spółdzielnie, placówki zdrowia).

Ostatnim punktem szkolenia była wycieczka po Archiwum. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się stare akta notarialne, akta metrykalne oraz pracownia konserwatorska, w której dokumentalista Aneta Burchard odsłaniała tajniki konserwacji zniszczonych dokumentów.

Szkolenia będą kontynuowane. Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy o kontakt z mgr. Grzegorzem Walisiem (tel. 62 767 10 22 w. 24; gwalis@archiwum.kalisz.pl).