Poznajemy historię naszej małej Ojczyzny

W ramach lekcji archiwalnych przygotowano prelekcję na temat materiałów archiwalnych dotyczących historii gminy Godziesze. Dzięki temu uczniowie mogli poznać lepiej swoją gminę - miejsca, ludzi i sprawy, które decydowały o jej przeszłości.

Wśród dokumentów pokazano XIX-wieczne akta dotyczące Szkoły elementarnej i Kościoła parafialnego w Godzieszach Wielkich, wykaz sołtysów oraz materiały dotyczące włościan wsi Godziesze Wielkie i Godziesze Małe. Z okresu międzywojennego zaprezentowano m. in. dokumenty Zarządu Gminy Godziesze (regulamin obrad i urzędowania Rady Gminnej z 1935 r., dane dotyczące wójta, jego zastępców i sołtysów z 1928 r., odpisy uchwał i zebrań gromadzkich). Prezentowane akta wytworzone po II wojnie światowej to: protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy i Gminnej Rady Narodowej, materiały dotyczące budowy Szkoły w Stobnie, protokóły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, akta Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze, a także bardzo ciekawe księgi metrykalne Parafii rzymsko-katolickiej w Godzieszach z lat 1869-1907 oraz księgi ludności poszczególnych wsi w gminie z lat 1841-1854.

Ponadto młodzież zapoznała się z historią Powstania Wielkopolskiego i zwiedziła wystawę "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w świetle dokumentów epoki".

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie pracowni naukowej, magazynów archiwalnych, a także pracowni konserwatorskiej, gdzie zaprezentowano materiały i sposoby konserwacji zniszczonych akt.