Wizyta Szkoły Podstawowej w Gołuchowie im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

Dnia 26.03.2014 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu gościło dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie.

Uczniowie klas 4-6 są zaangażowani w projekt "e-Szkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan", którego celem jest odnalezienie ciekawych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących, a następnie stworzenie wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami. W ramach tworzenia wpisów do elektronicznej Encyklopedii Wielkopolan uczniowie chcieli wykorzystać zasób Archiwum. Osoby wybrane do encyklopedii to: Izabela z Czartoryskich Działyńska, Adam Kubaszewski, Klemens Borowski, Józef Witkowski. Dzieci po części pozyskały informacje o danych osobach, a po części dowiedziały się gdzie jeszcze ich szukać, ponieważ archiwalia dotyczące bohaterów encyklopedii znajdują się również w innych archiwach, bibliotekach czy muzeach.

Ponadto przybyli goście wysłuchali pogadanki na temat historii Archiwum, jego organizacji, obowiązujących przepisów, terytorium działania i zadań, jakie wykonuje. Zajęcia w oparciu o archiwalia przygotowała i przeprowadziła Małgorzata Świdlikiewicz z Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych.

Zaprezentowano "perełki" ze zbiorów Archiwum m.in. umowę przedwstępną związku małżeńskiego zawartego między Jarosławem Konopnickim a Marią Wasiłowską przed notariuszem Janem Niwińskim, akt urodzenia Marii Dąbrowskiej, a także księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Gołuchowie, w których dzieci doszukały się swoich pradziadków.

Po pierwszym etapie wizyty dzieci i opiekunowie udali się do pracowni naukowej, gdzie zainteresowaniem cieszyły się czytniki, które służą do przeglądania mikrofilmów ksiąg bez konieczności przynoszenia ich z magazynu. Ciekawostką był też fakt, że księgi można przeglądać online czego goście dowiedzieli się w pracowni digitalizacji. Ponadto zaprezentowano jak skanuje się dokumenty, w jakiej rozdzielczości i formacie, a także na jakiej zasadzie i jakiej pojemności pamięci na dyskach potrzeba aby wysłać je do Narodowego Archiwum Cyfrowego i jakie są wymogi, które umieszcza je w internecie. O obowiązujących normach opowiedział Robert Kowalski, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Następnym etapem były odwiedziny w pracowni konserwatorskiej, gdzie Aneta Burchard, pracownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych prezentowała kolejne etapy konserwacji ksiąg oraz wyjaśniała zasady profilaktyki archiwalnej. Zapoznała uczniów z kryteriami przechowywania akt w archiwach. Po magazynach archiwalnych młodzież oprowadzał Grzegorz Waliś, kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych, który przedstawił w jakich warunkach składuje się archiwalia oraz wytłumaczył w jaki sposób najszybciej je zlokalizować.

Wizyta zakończyła się w atmosferze ogólnego entuzjazmu. Wręczono również słodki upominek i wykonano pamiątkowe zdjęcia.