Nasi najmłodsi goście

27 marca 2014 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu odwiedziły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Niezapominajka" w Kaliszu: 30-osobowa grupa "Starszaków" z opiekunkami Małgorzatą Figlak i Beatą Biernat. Zajęcia przygotowała i poprowadziła Maria Doktór - starszy archiwista z Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych.

Dzieci wysłuchały fabularyzowanego opowiadania "Spotkanie z historią" oraz oglądały kopie zdjęć, przechowywanych przez Archiwum. Były to m.in. fotografie Edmunda Gaedego - przedwojennego właściciela i mieszkańca budynku przy ul. Warszawskiej, w którym mieści się obecnie Przedszkole "Niezapominajka". Przedszkolaki mogły także obejrzeć z bliska jedne z największych ksiąg, jakie Archiwum posiada w swoim zasobie - księgę ludności gminy Strzałków z okresu międzywojennego oraz księgę notarialną z 1824 r. Z zainteresowaniem, przy pomocy pań dzieci rozpoznawały różne kaliskie miejsca i budynki przedstawione na prezentowanej aktualnie wystawie "Portret miasta".

Wielką atrakcją było zwiedzanie jednego z magazynów i możliwość "własnoręcznego" sprawdzenia działania regałów kompaktowych.

Na zakończenie wizyty dzieci odśpiewały hymn swojego Przedszkola.

"Spotkanie z historią" - opowiadanie o wizycie w archiwum.
Niektóre "starszaki" potrafią już czytać, z małą pomocą udało się odczytać kto mieszkał w Strzałkowie.
Dzieci oglądają stare zdjęcia I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Od lat 50. w obecnym budynku Przedszkola mieścił się internat dla uczniów tej szkoły.
Regały kompaktowe w magazynie metrykalnym.
Grupa "Starszaków" z Niepublicznego Przedszkola "Niezapominajka" w Kaliszu.