Szkolenie kancelaryjno-archiwalne

W ramach współpracy z wytwórcami niepaństwowego zasobu archiwalnego kaliskie Archiwum Państwowe zorganizowało 31 marca br. kolejne kilkugodzinne, bezpłatne szkolenie kancelaryjno-archiwalne. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender podsumowując III Marcowy Maraton Archiwalny, którego szkolenie było ostatnim punktem. Omówiła także założenia programowe kursu.

Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych. Słuchacze otrzymali podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: prawne podstawy postępowania z dokumentacją, organizacja pracy kancelaryjnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt), archiwizowanie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

Zajęcia prowadzili mgr Karol Andrzejewski, odpowiedzialny w kaliskim Archiwum za sprawy nadzoru archiwalnego oraz mgr Grzegorz Waliś, kierownik Oddziału I, który pełni także rolę koordynatora współpracy z wytwórcami niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Między wykładami słuchacze zostali oprowadzeni po magazynach i pracowni konserwatorskiej Archiwum, gdzie krótką prelekcję o profilaktyce i konserwacji akt wygłosiła Aneta Burchard

W szkoleniu wzięło udział 16 osób reprezentujące różnorodne niepaństwowe jednostki organizacyjne, m.in. prywatne muzeum im. Osiakowskich w Kaliszu, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szkołę Podstawową Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, POLOFARB S.A. w Kaliszu, czy pracownicy Biura Syndyka Masy Upadłościowej w Kaliszu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy kursu otrzymali stosowne zaświadczenia.

Szkolenia będą kontynuowane. Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy o kontakt z mgr. Grzegorzem Walisiem (tel. 62 767 10 22 w. 24; gwalis@archiwum.kalisz.pl).