Wystawa "Dokumenty Mówią"

Wystawa została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Kalisza przez Archiwum Państwowe w Kaliszu oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, dyrektorzy archiwów państwowych, przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, władze i pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, przedstawiciele władz oświatowych, bardzo liczni przedstawiciele kaliskich towarzystw i związków, sponsorzy, dziennikarze, nauczyciele i uczniowie, a także wielu Kaliszan - miłośników historii naszego miasta.

Na fotografii od lewej: Jolanta Walewska - komisarz wystawy "Dwa oblicza archiwów - co kryją archiwa? Curiosa w zbiorach archiwów państwowych" w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, Krystyna Kubiak - komisarz wystawy "Dokumenty mówią" w Archiwum Państwowym w Kaliszu, Witold Sitarz - poseł, Grażyna Schlender - dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, Tadeusz Krawczykowski - wiceprezydent miasta Kalisza, Kazimierz Kościelny - wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
Na fotografii pierwszy od prawej: prof. zw. dr hab. Stefan Kowal - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, pierwszy od lewej Kazimierz Matusiak - Kanclerz PWSZ.
Na fotografii od lewej: Kazimierz Kościelny - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Elżbieta Olender - dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie, prof. zw. dr hab. Stefan Kowal, Henryk Krystek - dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, Marzena Ścisła - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Celem wystawy jest zaprezentowanie materiałów archiwalnych zgromadzonych w archiwach państwowych oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o Kaliszu.

To jest szczególna wystawa dla naszego miasta. Po raz pierwszy w Kaliszu zaprezentowane zostały oryginalne dokumenty pergaminowe i księgi z XIV, XVI i XVII wieku wypożyczone z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowego w Poznaniu, a także inne ciekawe materiały z XVIII-XX wieku, dotyczące historii Kalisza, pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to historyczne skarby z przeszłości naszego miasta, wśród których zobaczyć można m. in. pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego z 1347 r.?, dokument królewski Kazimierza Wielkiego z 1349 roku zezwalający mieszczanom kaliskim na karanie złoczyńców, ponadto przywilej wydany w 1512 roku przez króla Zygmunta Starego nadający Kaliszowi prawo organizowania targów i jarmarków, a także księgę sądu i urzędu rady miejskiej kaliskiej z lat 1649-1661.

Kolejna grupę prezentowanych materiałów archiwalnych stanowią dokumenty dotyczące znanych i zasłużonych osób, które przez pewien okres swojego życia związane były z Kaliszem. Wśród nich znajduje się "Złota księga" Szkoły Wojewódzkiej w Kaliszu do której w 1853 r. za zasługi w nauce i moralne zachowanie został wpisany Adam Asnyk, ponadto akt urodzenia Marii Dąbrowskiej zd. Szumskiej z 1889 r. oraz fotografia wywodzącego się z Kalisza - Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego podczas pobytu w naszym mieście w 1923 r. Prezentujemy także fotografie i pocztówki z XIX i początku XX wieku - przedstawiające stary Kalisz, a także dokumenty i fotografie dotyczące I i II wojny światowej m. in. obwieszczenia władz niemieckich, pocztówki ze spalonym Kaliszem z 1914 roku oraz fotografie przedstawiające wysiedlenia Kaliszan w okresie II wojny światowej.

Druga część - to wystawa objazdowa przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie w 2008 r. Są to nowoczesne duże plansze przedstawiające najciekawsze, najbardziej zaskakujące, niespotykane i rzadkie materiały archiwalne jakie na przestrzeni kilku wieków udało zgromadzić się w archiwach państwowych dotyczące m. in. polityki, moralności, religii, nauki, techniki, rolnictwa, sportu oraz życia codziennego Polaków.

Wśród kaliskich curiosów prezentujemy m.in. torbę na podarunki dla Milicjantów z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 1945 r., opaskę Związku Walki Młodych, ulotki, kartki żywnościowe oraz powielacz pochodzący od Antoniego Pietkiewicza na którym kaliska podziemna "Solidarność" w okresie stanu wojennego drukował ulotki i inne wydawnictwa.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia został wydany Katalog tej wystawy pt. "Dokumenty mówią. Kalisz w dokumentach archiwalnych oraz Curiosa czyli rechot historii w archiwach państwowych".

Wystawę można zwiedzać od 25 marca do 12 maja 2009 r., w godzinach od 8.00 do 15.00, a we wtorki od 8.00 do 17.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu. Pragniemy dodać, iż oryginalne dokumenty pergaminowe z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie będą prezentowane do 15 kwietnia, a materiały z Archiwum Państwowego w Poznaniu do 22 kwietnia br. Po tym terminie w miejsce oryginałów zostaną włożone kopie dokumentów.