"1989 - Polski rok cudów"

7 września 2009 r. przed gmachem kaliskiego Ratusza odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej "Pamiętny rok 1989". Otwarcia dokonał Marek Drużka - Dyrektor Oddziałowego Biura IPN w Łodzi oraz Jan Mosiński - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa.

Program tej imprezy realizowany był we współpracy z Urzędem Miejskim w Kaliszu oraz Archiwum Państwowym w Kaliszu. Patronat nad całym przedsięwzięciem objęli: Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej i Janusz Pęcherz - Prezydent miasta Kalisza.

Kolejnym punktem tej imprezy była konferencja pod hasłem: "Drogi do wolności AD 1989".

Podczas konferencji swoje referaty przedstawili:

  • dr hab. Antoni Dudek - Przemiany 1989 r. w Polsce,
  • dr Grażyna Schlender - Odbudowa struktur "Solidarności“ Regionu Wielkopolska Południowa w 1989 r.
  • dr Jan Mosiński - Rola Komitetów Obywatelskich "Solidarność" w okresie transformacji ustrojowej, na przykładzie województwa kaliskiego,
  • Andrzej Czyżewski - SB wobec wyborów 1989 r. w Kaliszu.
Od lewej stoją: Andrzej Czyżewski, Grażyna Schlender, Jan Mosiński, Antoni Dudek, Marek Drużka, Marzena Ścisła, Sławomir Nowinowski, prezydent miasta Kalisza Janusz Pęcherz, Jacek Śródka.