"Druga wojna światowa w polskich i niemieckich podręcznikach do historii"

Pod takim hasłem odbyły się w Archiwum Państwowym w Kaliszu warsztaty dla nauczycieli, zorganizowane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Spotkanie prowadził Artur Ossowski, pracownik Referatu Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Głównym celem warsztatów było zapoznanie nauczycieli z rozbieżnościami i podobieństwami w interpretacji wydarzeń historycznych w polskich i niemieckich podręcznikach.

Temat spotkania był związany z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Artur Ossowski wskazał czynniki, które mają wpływ na treść podręczników do historii. Są to m.in. aktualny układ sił politycznych w kraju czy skłonności narodów do relatywizowania swojej historii. Omówił kilka tematów, które są różnie przedstawiane w podręcznikach m.in. kwestię robót przymusowych, interpretację działań września 1939 r. Przedstawił również odmienne systemy kształcenia polskich i niemieckich nauczycieli historii oraz różnice programowe, np. dotyczące pracy z materiałami źródłowymi. Wskazał na różnice w mentalności uczniów niemieckich i polskich - np. w niemieckich szkołach nie ma izb pamięci czy rajdów upamiętniających wydarzenia z okresu II wojny światowej.

W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby - nauczyciele historii ze szkół kaliskich oraz z Zespołu Szkół w Jankowie.

Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał podziękowanie za udział w spotkaniu.

Na zdjęciu podziękowanie za udział w warsztatach otrzymuje Pan Jeziorski Tomasz z II LO im. T. Kościuszki.
Na zdjęciu podziękowanie za udział w warsztatach otrzymuje Pani Słupianek Violetta z II LO im. T. Kościuszki.
Na zdjęciu podziękowanie za udział w warsztatach otrzymuje Pan Dyśko Wojciech z II LO im. T. Kościuszki.
Na zdjęciu podziękowanie za udział w warsztatach otrzymuje Pani Brezner Ewa ze Szkoły Podstawowej Nr 16.
Na zdjęciu podziękowanie za udział w warsztatach otrzymuje Pani Kurek Izabela z Gimnazjum Nr 4.

Warsztaty były kontynuacją współpracy z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W maju br. w Archiwum gościł Radosław Peterman z Biura Lustracyjnego IPN. Na 24 listopada br. planowane jest kolejne spotkanie, tym razem dotyczące propagandy w Polsce Ludowej. Tematyka spotkania jest związana z wystawą, przygotowaną przez IPN, której otwarcie nastąpi 6 listopada o godz. 12:00 w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Szczegóły dotyczące spotkania wkrótce na naszej stronie.