Szkolenie kancelaryjno-archiwalne

W poniedziałek, 28 września, drugi raz w bieżącym roku, Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało kilkugodzinne, bezpłatne szkolenie kancelaryjno-archiwalne. Szkolenie miało na celu przedstawienie zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych. Słuchacze otrzymali podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: prawne podstawy postępowania z dokumentacją, organizacja pracy kancelaryjnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt), archiwizowanie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. W sali konferencyjnej Archiwum stawiło się 37 osób reprezentujące zarówno państwowe, samorządowe, jak i niepaństwowe jednostki organizacyjne tj.: Urząd Miasta i Gminy w Stawiszynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim, Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, żłobki nr 2, 3 i 4 w Kaliszu, Per Saldo sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, Szkoła Podstawowa w Moskurni, Usługi Księgowo-Kadrowe w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kalisz, Straż Miejska w Kaliszu, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kaliszu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu, NZOZ Eurodent s.c. w Kaliszu, BUDKOM PPHU J. Hofman i K. Kosecki sp.j. w Kaliszu, Ciepło Kaliskie sp. z o.o. w Kaliszu.

Zajęcia prowadzili mgr Karol Andrzejewski, odpowiedzialny w kaliskim Archiwum za sprawy nadzoru archiwalnego oraz mgr Grzegorz Waliś, kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych. Jednym z punktów szkolenia była wycieczka po magazynach i pracowni konserwatorskiej Archiwum. Na zakończenie kursu, dyrektor placówki dr Grażyna Schlender wręczyła wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczenia.