Kurs kancelaryjno-archiwalny w kaliskim Archiwum

W dniach 16 październik - 20 listopad 2015 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbył się kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia zorganizowany przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu. W szkoleniu wzięło udział 19 pracowników z państwowych i niepaństwowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. Celem kursu było przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczenie ich w ten sposób do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego i referenta kancelaryjnego. Zapoznani zostali m.in. z prawnymi podstawami postępowania z dokumentacją, kwalifikacją archiwalną dokumentacji, organizacją pracy kancelaryjnej, organizacją i zakresem działania archiwum zakładowego. Dla kursantów przygotowane były również ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt, z archiwizacji materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone były przez pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu: Grażynę Schlender, Karola Andrzejewskiego, Grzegorza Walisia, Annę Bestian-Zając, Krystynę Bęcką i Anetę Burchard. Dnia 20 listopada kursanci stanęli przed Komisją Egzaminacyjną, w składzie Grzegorz Waliś - przewodniczący, Karol Andrzejewski i Edyta Pietrzak - członkowie. Wszyscy uczestnicy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Na zakończenie Grzegorz Waliś życzył kursantom dalszej owocnej pracy zawodowej.