Wizyta młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w Archiwum

Młodzież bardzo chętnie wysłuchała wykładu dotyczącego życia w PRL-u, poznała główne cechy systemu komunistycznego, działania propagandy i cenzury tamtych lat.

Dowiedziała się w jaki sposób państwo zwalczało opozycję, wpływy Kościoła, jakie święta były niemile widziane przez partię komunistyczną i w ostateczności zostały usunięte z kalendarza. Uczniowie chętnie wdali się z prowadzącą w dyskusję dotyczącą realiów życia społecznego, podawali przykłady zniewolenia społeczeństwa znane im z lekcji historii bądź relacji starszych członków rodziny (np. fakt sprzedaży na kartki, braki podstawowych towarów w sklepach, kolejki itp.)

Następnie omówiono chronologicznie główne święta kalendarza komunistycznego, zarówno te o wymiarze politycznym jak i społecznym jak np. Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 Marca, Święto Pracy 1 Maja, Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 Czerwca, czy Narodowe Święto Odrodzenia Polski 22 Lipca. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkało się wyjaśnienie etymologii wielu dni świątecznych. Fotografie zgromadzone na wystawie wzbudziły ogromną ciekawość wśród młodzieży, były doskonałym zobrazowaniem tematu i uzupełnieniem wiadomości z lekcji historii w szkole.

W podsumowaniu spotkania dodatkowo podkreślono rolę świąt komunistycznych w Polsce Ludowej polegającą na zniewoleniu społeczeństwa polskiego. Wyjaśniono, że po przemianach roku 1989 wiele z tych świąt straciło rację bytu i umarło bądź śmiercią naturalną bądź przez usunięcie ich z kanonu.