Zajęcia dla studentów III roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury UAM w Poznaniu

Studenci zapoznali się z zakresem działania Archiwum Państwowego w Kaliszu. Omówiony został zasób archiwalny, który na dzień 31 grudnia 2008 r. składa się z 1.349 zespołów i zbiorów archiwalnych liczących 233.295 j.a. tj. 3.052,08 m.b. Zapoznano studentów z zasadami udostępniania materiałów archiwalnych w pracowni naukowej m.in. wypełnianiem kart zgłoszenia użytkownika zasobu i rewersów. Przedstawiono im zasady reprodukowania akt i cennik usług reprograficznych.

Prowadząca zajęcia: mgr Edyta Pietrzak - kierownik II Oddziału Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

W ramach zajęć studentów zapoznano z podstawowymi informacjami na temat genealogii. Omówiono źródła do badań genealogicznych posiadane w naszym zasobie, ze szczególnym uwzględnieniem akt metrykalnych: Urzędów Stanu Cywilnego z zaboru pruskiego (księga urodzeń, księga małżeństw, księga zgonów) i ksiąg poszczególnych parafii z zaboru rosyjskiego (parafii rzymskokatolickich, parafii ewangelicko-augsburskich i okręgów bożniczych). Zwrócono uwagę na przydatność znajomości języków: rosyjskiego i niemieckiego ponieważ większość zapisów metrykalnych znajdujących się w naszym zasobie była sporządzona w tych językach.

Prowadząca zajęcia: Krystyna Bęcka - Starszy Archiwista II Oddziału Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

Studenci zostali oprowadzeni po wystawie pt. "Niech się święci... Obchody Świąt i rocznic w Polsce Ludowej" zorganizowanej przez łódzki oddział IPN. Omówiono chronologicznie główne święta kalendarza komunistycznego, zarówno te o wymiarze politycznym jak i społecznym jak np. Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 Marca, Święto Pracy 1 Maja, Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 Czerwca, czy Narodowe Święto Odrodzenia Polski 22 Lipca. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkało się wyjaśnienie etymologii wielu świąt. Zwrócono uwagę na to, w jaki sposób państwo zwalczało opozycję, jakie święta były niemile widziane przez partię komunistyczną i w rezultacie usuwane.

Prowadząca zajęcia: mgr Anna Bestian-Zając - Archiwista II Oddziału Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

Studenci zwiedzili magazyny archiwalne, zapoznali się z ich wyposażeniem, sposobami fizycznego zabezpieczania zasobu Archiwum, zobaczyli także akta uszkodzone w wyniku złego przechowywania w archiwach zakładowych (w skutek np. zalania przez wodę).

Prowadzący zajęcia: mgr Grzegorz Waliś - kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych

W pracowni konserwatorskiej przedstawiono główny problem konserwacji: dużą kwasowość papieru z XIX i XX wieku, która powoduje jego kruszenie. Dziś w dużej mierze nacisk kładzie się na tzw. "pasywną konserwację", która obejmuje właściwe warunki przechowywania, z dala od zbyt wysokiej temperatury, nasłonecznienia, pyłu i kurzu. Omówiono także, w jaki sposób przeprowadza się konserwację właściwą. Zabiegi przeprowadzane na archiwaliach to: czyszczenie, kąpiele wodne akt, podklejanie przetarć bibułką japońską oraz uzupełnianie ubytków. Następnie akta są szyte i oprawiane.

Prowadząca zajęcia: Aneta Burchard - Dokumentalista Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych

Wizyta w Archiwum zakończyła się w pracowni naukowej, gdzie studenci mieli wgląd do akt metrykalnych i ksiąg ludności powiatu kaliskiego.