Odwiedziny gimnazjalistów z Brzezin w Archiwum Państwowym w Kaliszu

W dniu 22 marca 2016 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu odwiedzili uczniowie Gimnazjum w Brzezinach wraz z opiekunami. Wizycie przyświecały dwa cele, pierwszym z nich było zapoznanie się ze źródłami świadczącymi o wielokulturowej tożsamości Kalisza, zaś drugim celem był pokaz wykonywanych prac w pracowni konserwatorskiej Archiwum.

Gimnazjaliści swoje odwiedziny rozpoczęli od uczestnictwa w lekcji archiwalnej. Na początku zajęć została przeprowadzona burza mózgów na temat definicji "kultura", po określeniu pojęcia uczniowie samodzielnie próbowali wymienić kultury, które występowały w Kaliszu. Następnym zadaniem dla uczestników lekcji było wskazanie przyczyn, które spowodowały, że gród nad Prosną był dobrą ostoją dla wielu narodowości. Po tym krótkim wstępie gimnazjalistom zostały zaprezentowane i omówione archiwalia z zasobu Archiwum. Na początku omówiono źródła do dziejów kaliskiej gminy żydowskiej. Szczególną uwagę młodzież poświęciła fotografią wnętrza nieistniejącej synagogi. Następnie przedstawiono źródła dotyczące kaliskich Rosjan. Spośród zaprezentowanych materiałów największym zainteresowaniem cieszyły się fotografie teatru i ratusza miejskiego sprzed 1914 r. oraz nieistniejącej cerkwi. Później prowadzący przeszedł do przedstawienia akt ewangelików kaliskich. Uczniom najbardziej do gustu przypadł opis życia pastora, który był ówczesnym "CV" duchownego. Zaintrygowanie wywołali kaliscy "Macedończycy", czyli osoby wyznania greko-katolickiego. Młodzież mogła zobaczyć spis towarów oraz akta metrykalne "Macedończyków". Ostatnimi źródłami jakie zaprezentowano były materiały dotyczące Ukraińców, którzy najkrócej gościli w Kaliszu. Gimnazjalistom pokazano plan stancji ukraińskiej oraz dokumenty Towarzystwa Samopomocy Emigrantów z Ukrainy. Zaciekawienie wywołał raport policyjny o spotkaniu Ukraińców w celu omówienia handlu obrazami olejnymi. Na koniec spotkania zaprezentowano dokumenty statystyczne przedstawiające różnorodność kulturową powiatu kaliskiego, plan wspólnego cmentarza dla różnych wyznań, który miał powstać w Kaliszu oraz akt notarialny, w którym Ludwik Mamroth przekazuje darowiznę na rzecz szpitali św. Trójcy i Starozakonnych. Po zakończonej lekcji archiwalnej uczniowie wraz z opiekunami wpisali się do pamiątkowej kroniki, po czym zeszli do pracowni konserwatorskiej. Gimnazjaliści zwiedzili pracownie oraz magazyny Archiwum. Młodzież poznała kolejne etapy konserwacji dokumentów poczynając od czyszczenia, kąpania, podklejania przedarć, uzupełniania ubytków, a kończąc na szyciu i oprawieniu dokumentów. Uczniowie obejrzeli naprawę dokumentów przy użyciu filmoplastu klejonego na gorąco oraz przy użyciu bibułki japońskiej i kleju metylocelulozowego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia dokumentów wykonanych na papierze drzewnym, czerpanym i na pergaminie.