Szkolenie kancelaryjno-archiwalne

Ostatnim punktem Marcowego Maratonu Archiwalnego było szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla wytwórców narodowego zasobu archiwalnego. Jednodniowe, bezpłatne szkolenie miało na celu przedstawienie zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych. Słuchacze otrzymali podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: prawne podstawy postępowania z dokumentacją, organizacja pracy kancelaryjnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt), archiwizowanie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

Zajęcia prowadzili mgr Karol Andrzejewski, odpowiedzialny w kaliskim Archiwum za sprawy nadzoru archiwalnego oraz mgr Grzegorz Waliś, kierownik Oddziału I, który pełni także rolę koordynatora współpracy z wytwórcami niepaństwowego zasobu archiwalnego.

W szkoleniu zorganizowanym 30 marca 2016 r. w siedzibie Archiwum, wzięło udział 8 uczestników reprezentujących zarówno państwowe, jak i niepaństwowe jednostki organizacyjne (FHU "Unilas" ze Zbierska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza, Młodzieżowy Dom Kultury z Kalisza, Dzienny Dom Pomocy Społecznej z Kalisza, Przedsiębiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych "ZMER" Sp. z o.o. z Kalisza, firma "Suntronic" z Kalisza).

Jednym z punków szkolenia była wycieczka po Archiwum. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się stare akta notarialne, akta metrykalne oraz pracownia konserwatorska, w której dokumentalista Aneta Burchard odsłaniała tajniki konserwacji zniszczonych dokumentów.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy kursu otrzymali z rąk dyrektor Archiwum dr Grażyny Schlender stosowne zaświadczenia.