EwA i ZoSIA czekają na Leśników

Dnia 29 lipca 2016 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Komisji Dziedzictwa i Historii Leśnictwa Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Podczas spotkania dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu, omówiła w formie prezentacji multimedialnej nowoczesne metody korzystania z zasobów archiwów państwowych. W swym wystąpieniu uwzględniła krótki rys historyczny kaliskiego Archiwum, strukturę Archiwów Państwowych w Polsce i ich zadania oraz archiwalne bazy danych: SEZAM, IZA, PRADZIAD, ELA, które są dostępne na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, a także bazę ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) oraz portal internetowy Szukajwarchiwach i Europejski Portal Internetowy. W ogólnym zarysie omówione zostały także lokalne bazy danych dostępne tylko w pracowni naukowej kaliskiego Archiwum: EwA (Ewidencja Archiwum), Akta gruntowe oraz USC.