Warsztaty praktyczne w oparciu o serwis www.szukajwarchiwach.pl i Europejski Portal Archiwalny

W dniu 22 marca 2017 r., w ramach VI Marcowego Maratony Archiwalnego, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyły się warsztaty poświęcone bazom danych i portalom internetowym służącym do wyszukiwania informacji w archiwach państwowych. Na spotkaniu zaprezentowano Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), serwis wyszukiwawczy "Szukajwarchiwach.pl" oraz Europejski Portal Archiwalny.

Serwis "Szukajwarchiwach" jest projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego, a jego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. Dodatkowo wybrane opisy archiwaliów prezentowane są równolegle ze skanami. To właśnie na tym portalu kaliskie Archiwum umieszcza ewidencję i kopie cyfrowe swoich materiałów.

Z kolei Europejski Portal Archiwalny zapewnia dostęp do informacji na temat materiałów archiwalnych z różnych krajów europejskich. Portal oferuje obecnie ponad 254 mln danych opisowych na poziomie jednostki archiwalnej oraz ponad 200 milionów skanów pochodzących ogółem z ponad 6885 instytucji kulturalnych, zlokalizowanych w 33 państwach Europy. Umieszczono na nim także część pomocy archiwalnych Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Oprócz omówienia założeń teoretycznych i budowy obu serwisów, pokazane zostało, jakie informacje można z nich uzyskać oraz jak najszybciej znaleźć informację i skany poszukiwanych dokumentów.

Oba serwisy są w pełni dostępne i otwarte - żeby z nich skorzystać wystarczy posiadać dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu. Korzystanie z serwisów jest bezpłatne i nie wymaga logowania.

W spotkaniu, prowadzonym przez kierownika Oddziału I Grzegorza Walisia, uczestniczyli uczniowie klasy II c Gimnazjum nr 1 w Kaliszu, wraz z opiekunami Pawłem Walisiem i Joanną Kleśtą oraz kilka osób prywatnych, łącznie 30 osób.

szukajwarchiwach.pl
Europejski Portal Archiwalny