XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w APK

Nasza instytucja wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Sulmierzycach i Zespołem Szkół Publicznych w Sulmierzycach była organizatorem tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W ramach obchodów tego wydarzenia, 12 maja 2017 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu gościło grupę gimnazjalistów z Sulmierzyc.

Podczas spotkania prowadzonego przez archiwistę Annę Bestian-Zając uczniowie mogli zapoznać się z najciekawszymi archiwaliami w zasobu APK. Zaprezentowano m. in. akt urodzenia Marii Dąbrowskiej, intercyzę przedmałżeńską Marii Wasiłowskiej (późniejszej Marii Konopnickiej) i Jarosława Konopnickiego, oryginalne pióro kaliskiego notariusza Jana Bajera z Kalisza zachowane w księdze notarialnej z 1813 r., dwa dokumenty wytworzone przez lożę masońską „Hesperus” z Kalisza z 1 poł. XIX w. Najważniejszym momentem była jednak prezentacja dokumentów sulmierzyckich – m. in. aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z XIX i XX w., w tym osób zasłużonych dla dziejów miasta: Adama Bronisława Ciechańskiego, Leona Piątka, Edmunda Niszkiewicza; XIX i XIX-wiecznych testamentów mieszkańców Sulmierzyc zgromadzonych w aktach Sądu Obwodowego w Odolanowie; dokumentacji wytworzonej przez magistrat sulmierzycki, dotyczącej m.in. funkcjonowania straży pożarnej, organizacji imprez plenerowych w mieście, przyłączenia Sulmierzyc do powiatu krotoszyńskiego, planów budowy linii kolejki wąskotorowej z Wrocławia przez Sulmierzyce z Krotoszynem i Pleszewem etc. Dokumenty sulmierzyckie wzbudziły ogromne zainteresowanie młodzieży, która po raz pierwszy miała okazję widzieć na własne oczy tego typu źródła historyczne. Uczniowie dopytywali szczególnie o osoby zasłużone dla miasta, starali się także odszukać swoich przodków w oparciu o akta z Urzędu Stanu Cywilnego Sulmierzyce – obwód miejski.

Ostatnim punktem zajęć było oprowadzenie uczniów po magazynach archiwalnych oraz przeprowadzenie przez dokumentalistę Anetę Burchard pokazu konserwacji materiałów archiwalnych. Młodzież poznała kolejne etapy konserwacji dokumentów poczynając od czyszczenia, kąpania, podklejania przedarć, uzupełniania ubytków, a kończąc na szyciu i oprawieniu dokumentów. Uczniowie obejrzeli naprawę dokumentów przy użyciu filmoplastu klejonego na gorąco oraz przy użyciu bibułki japońskiej i kleju metylocelulozowego.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach Elżbieta Pawlik złożyła na ręce dyrektora APK dr Grażyny Schlender podziękowania za podjęcie współpracy. Osobne podziękowania skierowano także dla prowadzących zajęcia pań. Na koniec spotkania uczniowie wraz z opiekunami wpisali się do kroniki APK oraz wykonali sobie zdjęcie grupowe przed budynkiem naszego archiwum.