Ogólnopolska konferencja archiwistów samorządowych w Kaliszu

W dniach 01-03 czerwca 2017 r w kaliskim Ratuszu odbył się XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Zjazdowi patronował Prezydent Miasta Pan Grzegorz Sapiński. Spotkanie otworzyła wiceprezydent Kalisza Pani Barbara Gmerek witając wszystkich gości i przekazując prowadzenie obrad Panu Maciejowi Urbańskiemu Przewodniczącemu Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP. Udział w konferencji wzięła także Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu Pani dr Grażyna Schlender, która w swym wystąpieniu zaprezentowała krótki rys historyczny kaliskiego Archiwum oraz strukturę archiwów zakładowych znajdujących się pod nadzorem archiwalnym.

Sekcja Archiwistów Samorządowych powstała w celu nawiązania współpracy zawodowej w ramach środowiska archiwistów samorządowych, wymiany doświadczeń, integracji środowiska, popularyzacji nowoczesnych metod i narzędzi pracy oraz zagadnień prawnych.

Tematyka konferencji szkoleniowej związana była z praktycznymi problemami archiwistów samorządowych. W programie zjazdu prelegenci zaprezentowali następujące zagadnienia: Magda Gałach (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) "Działania Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"; Sebastian Czerniak (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) "Działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie archiwów samorządowych"; Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) "Archiwa samorządowe w prawie archiwalnym"; Ewa Perłakowska (Stowarzyszenia Archiwizjoner) "Akta osobowe - wartościowanie, porządkowanie, ewidencja, zmiany w prawie" oraz "System tradycyjny, system EZD, system dziedzinowy, bazy danych - rozpoznanie w kontekście wyjątków i dokumentowania spraw"; Ewelina Kurzobrocka-Pipia (Starostwo Powiatowe w Kaliszu) "Ochrona danych osobowych w archiwach samorządowych"; Jarosław Orszulak (Koordynator czynności kancelaryjnych i archiwista zakładowy) "Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych - wprowadzenie do tematyki"; Piotr Tyrna (Beskid Plus) "Ołówek, pisak, pieczątka, etykieta... Kilka słów o tym, na co zwracać uwagę przy opisywaniu teczek"; Iwona Fischer (Archiwum Narodowe w Krakowie) "Fotografia - co powinien wiedzieć archiwista zakładowy, jak zabezpieczyć fotografię, jak ją opisać i ewidencjonować w archiwum zakładowym"; Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Cyfryzacji) "Co nowego w e-administracji - bieżąca informacja na temat spraw, o których warto lub wypada wiedzieć w kontekście archiwów samorządowych"; Kajetan Wojsyk (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) "Efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kontekście archiwów"; Karol Andrzejewski (Archiwum Państwowe w Kaliszu) "Oczekiwania nadzoru archiwalnego wobec jednostek kontrolowanych w procesie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego".