Zaproszenie na promocję książki

Archiwum Państwowe w Kaliszu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów zapraszają na promocję książki pt. "Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956".

9 czerwca 2017 r., godz. 12.00, Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207

W programie m. in.:

  • spotkanie z autorkami książki:

    dr Agnieszką Łuczak - naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu (autorką i współautorką wielu opracowań i artykułów m. in. Utracone dekorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945; Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956; Rozpracowanie Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu)

    Aleksandrą Pietrowicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Poznaniu (autorką i współautorką publikacji o charakterze historycznym m. in. "Ojczyzna" 1939-1945. Dokumenty, wspomnienia, publicystyka; Życie pod lupą bezpieki. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Edwarda Serwańskiego; Ze strachem pod rękę i śmiercią u boku. Wielkopolanki w konspiracji 1939-1945)

  • prezentacja wydawnictwa