Krystyna Bęcka - 40 lat minęło...

Zasłużona kaliska archiwistka Krystyna Bęcka odeszła na emeryturę. Uroczystość pożegnalna w dniu 25 sierpnia połączona została z jubileuszem 40-lecia pracy zawodowej. Podczas spotkania Dyrektor dr Grażyna Schlender wyraziła jubilatce głęboką wdzięczność za zaangażowanie i trud włożony w codzienne obowiązki. Krystyna Bęcka swoją pracę w Archiwum Państwowym w Kaliszu rozpoczęła w 1989 r., kiedy to zatrudniona została na stanowisku dokumentalisty. Od 2009 r. piastowała stanowisko archiwisty. Na co dzień zajmowała się przeprowadzaniem kwerend tj. odszukiwaniem dokumentów dla obywateli i instytucji krajowych i zagranicznych. Pracując na tym stanowisku realizowała także swoją genealogiczną pasję. Miała swój wkład w popularyzacji Archiwum i jego zbiorów, m.in. zorganizowała konkurs genealogiczny pt. "W poszukiwaniu rodzinnych korzeni - moje drzewo genealogiczne", prowadziła lekcje archiwalne dla młodzieży szkolnej i studentów nt. genealogii, przygotowywała spotkania dla grup społeczności żydowskiej z Izraela, przebywających w Kaliszu z okazji Dni Kultury Żydowskiej. Prowadziła również punkt konsultacyjny "Archiwa Rodzinne", gdzie udzielała porad osobom poszukującym swoich przodków. Jest współautorką fachowych artykułów m.in. "Dobrzec w dokumentach z XIX i XX wieku w Archiwum Państwowym w Kaliszu", czy publikacji pt. "Szkoła im. Józefa Piłsudskiego w Dobrzecu. Historia, nauczyciele, absolwenci". Za swoje osiągnięcia na polu zawodowym otrzymała w 2006 r. odznakę honorową "Za zasługi dla archiwistyki" oraz w 2011 r. Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za działalność na rzecz ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego. Pani Krystyna Bęcka w swojej codziennej pracy kierowała się nie tylko poczuciem obowiązku, starała się przede wszystkim pomóc i wyjść naprzeciw potrzebom klienta, dzięki czemu kaliska placówka postrzegana była jako instytucja otwarta i przyjazna.