Szkolenie bhp-ppoż

Dnia 15 września 2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyło się szkolenie dla pracowników z zakresu BHP i PPOŻ. Udział w szkoleniu wzięli wszyscy pracownicy APK. Szkolenie poprowadził dr Tomasz Wojtaszek specjalista ds. BHP.

Celem szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Zastosowano formę wykładu połączoną z prezentacją kilku filmów instruktażowych m.in. dotyczących negatywnego wpływu stresu na zdrowie. Forma szkolenia okazała się bardzo ciekawa a uzyskana wiedza pozwoli pracownikom odpowiednio reagować na zagrożenia w środowisku pracy.