Zaproszenie

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, Prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ppłk Ryszard Czapracki zapraszają na obchody 100. rocznicy internowania legionistów Józefa Piłsudskiego w obozie jenieckim w Szczypiornie.

Uroczystość odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (Szczypiorno), ul. Wrocławska 193-195.

W programie m.in.:

  • Występ chóru "Dysonans" z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu pod dyrekcją Izabeli Pietrzak. Chór wykona pieśni legionowe.
  • Promocja książki "Materiały źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku", wybór i opracowanie Grzegorz Waliś kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Archiwum Państwowego w Kaliszu.
  • Multimedialna prezentacja najważniejszych źródeł dotyczących legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku.