Zaproszenie

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prof. dr hab. Magdalena Pisarska-Krawczyk, Prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Krzysztof Walczak zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990".

15 grudnia 2017 r., godz. 10.00, sala recepcyjna kaliskiego ratusza, Kalisz, Główny Rynek 20