Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla Krystyny Bęckiej

8 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali dla zasłużonych pracowników archiwów państwowych. Pośród odznaczonych znalazła się Krystyna Bęcka, pracownik Archiwum Państwowego w Kaliszu w latach 1989-2017.

Pani Krystyna Bęcka w ostatnim czasie swojej pracy zawodowej była pracownikiem Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych i zajmowała stanowisko ds. kwerend. Poszukiwania przeprowadzała dla obywateli oraz instytucji krajowych i zagranicznych. Swoje obowiązki wykonywała sumiennie, a praca zawodowa była jednocześnie jej wielką pasją. W poszukiwaniach kierowała się zawsze zasadą pomocy i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klienta. Angażowała się także w działalność wydawniczą i popularyzatorską APK. Jest współautorką książki pt. "Szkoła im. Józefa Piłsudskiego w Dobrzecu. Historia, nauczyciele, absolwenci". Zredagowała także wiele artykułów do lokalnych czasopism. Pani Krystyna Bęcka została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, na wniosek dyrektora APK dr Grażyny Schlender, przez Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezydenta RP Grażynę Ignaczak-Bandych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Serdecznie gratulujemy!

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP
Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP