Konferencja prasowa

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową, która odbędzie się 26 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w naszej siedzibie przy ul. Poznańskiej 207. Gościem specjalnym będzie Pani Poseł na Sejm RP Joanna Lichocka, która zajmuje się poszukiwaniem miejsc pochówku ofiar systemu komunistycznego lat 1945-1950 i w tym zakresie podjęła współpracę z naszą placówką.

Tematem przewodnim konferencji będzie program VII Marcowego Maratonu Archiwalnego. Tegoroczny cykl imprez nawiązuje tematycznie m. in. do 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 r., propagandy Polski Ludowej. Pojawią się także akcenty kaliskie - archiwum zorganizuje spotkanie z darczyńcami, zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego", pojawi się także nowa wystawa on-line pt. "Ostatnia wola i życzenie - testamenty w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu".