VII Marcowy Maraton Archiwalny - Szkolenie dla archiwistów jednostek samorządowych

Tradycją już się stało, że jednym z stałych punktów Marcowego Maratonu Archiwalnego jest szkolenie kancelaryjno-archiwalne. Tak było i tym razem. W dniu 16 marca 2018 r. do siedziby Archiwum Państwowego przybyło 16 osób reprezentujące zarówno państwowe, samorządowe, jak i niepaństwowe jednostki organizacyjne, m.in. Spółkę Wodno-Ściekową "Prosna" w Kaliszu, Urząd Gminy w Mycielinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu, Zespół Szkół w Iwanowicach, Szkoła Podstawowe nr 1 i 9 w Kaliszu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, Gminy Ośrodek Kultury w Blizanowie, Książnice Pedagogiczną w Kaliszu, Energa Polska sp. z o.o. w Kaliszu, Syndyka Masy Upadłościowej Grzegorz Przysiecki, czy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Kaliszu.

Szkolenie miało na celu przedstawienie zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych. Słuchacze otrzymali podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: prawne podstawy postępowania z dokumentacją, organizacja pracy kancelaryjnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt), archiwizowanie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender, która przedstawiła założenia programowe kursu oraz zachęcała do uczestnictwa w VII MMA. Zajęcia prowadzili Karol Andrzejewski, odpowiedzialny w kaliskim Archiwum za sprawy nadzoru archiwalnego oraz Grzegorz Waliś, kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji. Słuchacze zostali oprowadzeni także po magazynach i pracowni konserwatorskiej, gdzie krótką prelekcję o profilaktyce i konserwacji akt wygłosiła Aneta Burchard. Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia.