VII Marcowy Maraton Archiwalny - Szukajcie, a znajdziecie

W dniu 27 marca br. Archiwum Państwowe w Kaliszu, w ramach VII Marcowego Maratonu Archiwalnego, zorganizowało dwie prelekcje pt. "Szukaj a znajdziesz - www.szukajwarchiwach, jako Zintegrowany System Informacji Archiwalnej". Prowadzone przez Grzegorza Walisia, kierownika Oddziału I kaliskiego Archiwum, przeznaczone były dla młodzieży szkolnej, a ich celem było zapoznanie uczestników z portalem "Szukajwarchiwach", na którym archiwa państwowe udostępniają ewidencję swoich zbiorów, a także zdigitalizowane materiały. Z zaproszenia skorzystało 19 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu z opiekunką Marią Adamczyk oraz 16 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu, którym towarzyszył Karol Przybyła.

Do końca 2019 r. na portalu mają zostać umieszczone dane ze wszystkich papierowych pomocy archiwalnych. Tym samym każdy, kto będzie chciał wykorzystać zasoby archiwów państwowych, najpierw będzie musiał skorzystać z Szukajwarchiwach, nawet jeżeli osobiście pofatyguje się do Archiwum. W chwili obecnej użytkownicy Szukaja mają do dyspozycji ponad 14 mln opisów jednostek archiwalnych (teczek, ksiąg, pojedynczych dokumentów i fotografii) i przeszło 28 mln skanów, głównie akt stanu cywilnego. Z jednej strony taka ilość danych dostępna bezpłatnie w internecie cieszy, z drugiej jednak strony jest ich już tak dużo, że odszukanie konkretnej informacji jest bardzo czasochłonne, chyba że wie się jak szukać.

W czasie spotkań szczególny nacisk położono na źródła genealogiczne: ich rodzaje (akta stanu cywilnego, księgi meldunkowe, akta osobowe), sposób opisu, jakie dane można w nich znaleźć. Pokazano jak najszybciej, poprzez system filtrów, można znaleźć pożądaną informację. Uczestnicy, wraz z prowadzącym, szukali m.in. aktu urodzenia Marii Dąbrowskiej oraz informacji dotyczących Emila Repphana, z fundacji którego wybudowano obecną Szkołę Podstawową nr 4, a także swoich przodków. Dodatkowo omówiono projekty indeksowania akt metrykalnych prowadzone przez genealogów (BaSIA, Geneteka), które często, zwłaszcza ta pierwsza, korzystają ze skanów umieszczonych na "Szukajwarchiwach".