Zaproszenie na "Ósme Kaliskie Spotkania Archiwalne"

Archiwum Państwowe w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu zapraszają na "Ósme Kaliskie Spotkania Archiwalne".

Prelekcję pt. "Nekropolia jako materialne źródło do badań genealogicznych na przykładzie cmentarza parafialnego w Dębem (gmina Żelazków)" wygłosi Maria Doktór - starszy archiwista Archiwum Państwowego w Kaliszu.

15 maja 2018 r., godz. 12.00, Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207