Gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

8 czerwca 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu po raz pierwszy wręczono Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów z terenu województwa wielkopolskiego. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Nagroda upamiętnia dokonania prof. dr hab. Stanisława Nawrockiego badacza historii Wielkopolski XIX i XX w., pracującego w Archiwum Państwowym w Poznaniu w latach 1949-1995, na polu archiwistyki m. in. edytorstwa źródeł, czy komputeryzacji archiwów.

Kapitułę Nagrody tworzyli: dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek (przewodniczący), dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Roman Dworacki, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska, kierownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu dr Jarosław Matysiak, ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej ze Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu dr Jan Miłosz, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie dr Elżbieta Olender, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu ks. dr Sławomir Kęszka, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie ks. dr Michał Sołomieniuk, naczelnik Archiwum IPN Oddział w Poznaniu dr Rafał Kościański (sekretarz kapituły).

W pierwszej edycji nagrodzeni zostali: kierownik konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Piotr Rybczyński (nagroda główna), dr Józef Malinowski z Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu (nagroda główna), Anna Domalanus z Archiwum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (nagroda za całokształt dorobku archiwalnego). W uroczystości uczestniczyła córka prof. dr hab. Stanisława Nawrockiego, Maria Rynarzewska. Galę uświetnił występ zespołu Musica Maxima.