Konferencja prasowa Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

8 sierpnia 2018 roku w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Komitet Społeczny Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. Podczas konferencji omówiono szczegóły dotyczące budowy pomnika Józefa Piłsudskiego, który według planów ma stanąć przed gmachem Sądu Okręgowego w Kaliszu na skwerze w Alei Wolności.

Na początku gospodarz spotkania Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender przywitała przybyłych gości: Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego, Przewodniczącego Komitetu Edwarda Prusa, Prezes Związku Sybiraków w Kaliszu Eugenię Pastuszak, Wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Mieczysława Wiśniewskiego, Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej Pułkownika Ryszarda Czaprackiego, Prezesa Związku Piłsudczyków RP Okręg Wielkopolski Grzegorza Kuświka oraz obecnych na sali członków tego Związku: Wojciecha Piaseckiego, Janusza Kowalskiego, Magdalenę Brodę, Zdzisława Jędraszka, Józefa Jaworowicza, przedstawicielki Rady Osiedla Szczypiorno Marię Sarnowską i Zdzisławę Sroczyńską, członka Komitetu Henryka Niemca, kierownika Biura Rewitalizacji Izabelę Grześkiewicz, historyka oraz członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Macieja Błachowicza, a także Katarzynę Zielińską, która zajmuje się promocją miasta, a w Komitecie jest odpowiedzialna za portale społecznościowe, w tym przede wszystkim facebook. Przywitano także osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę pomnika: Przemysława Wierzbickiego, Radosława Sapieję, Michała Pronobisa, Jakuba Jarczewskiego oraz pozostałych licznie przybyłych gości i dziennikarzy Radia Centrum, Radia Eska, Faktów Kaliskich i Magazynu Miejskiego, portalu Calisia.pl, Ziemi Kaliskiej oraz Głosu Wielkopolskiego.

Dyrektor dr G. Schlender oddała głos Przewodniczącemu Komitetu Edwardowi Prusowi, który poprosił Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego o słowo wstępne. Prezydent podziękował za zaszczyt i wyróżnienie jakim jest możliwość objęcia patronatu nad dziełem budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego. Wyraził nadzieję, że przedsięwzięcie zakończy się sukcesem, a trud będzie na długo zapamiętany i doceniony przez mieszkańców Kalisza. Na koniec G. Sapiński zachęcił do dokonywania wpłat na konto Komitetu, dzięki którym budowa zostanie sfinalizowana.

Następnie Edward Prus omówił idee jakimi kieruje się Komitet w realizacji trzech postawionych celów, mianowicie: budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego, budowy Obelisku upamiętniającego przekazanie Sztandaru 29 Pułkowi Strzelców Kaniowskich oraz odbudowę Pomnika Legionistów w Szczypiornie. Kwestia dwóch ostatnich przedsięwzięć nie jest kłopotliwa, ponieważ zostają odtwarzane monumenty, które już kiedyś istniały, a na skutek wydarzeń historycznych zostały zniszczone. Dodatkowo sprawy finansowe tych założeń są uregulowane. Natomiast sprawa pomnika Marszałka Piłsudskiego, zwłaszcza od strony finansowej, wymaga dużego nakładu kosztów szacowanych na sumę 440-450 tys. złotych. Stąd pomysł aby zorganizować zbiórkę wśród społeczeństwa. Dodatkowo E. Prus kilkakrotnie podkreślał, że konieczne jest zachowanie pamięci, uczczenie w sposób godny ludzi dzięki którym żyjemy. Podkreślił: "Gdyby nie ci ludzie, którzy oddali za nas życie, mogłoby nas tu nie być. Jesteśmy im to winni. Chociażby to, że Marszałek był w Kaliszu 3-krotnie. Kalisz zasługuje na Marszałka" – mówił E. Prus. Zaznaczył, że okazja ku temu jest doskonała, gdyż w tym roku obchodzony jest jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości.

Głos kolejno zabrali: historyk Radosław Sapieja i architekt Przemysław Wierzbicki zaprezentowali projekt figury Marszałka. Podczas projektowania inspiracje czerpano głównie ze zdjęć Piłsudskiego i materiałów źródłowych dotyczących umundurowania, dodatkowo wzorowano się na pomnikach z państw europejskich. Następnie właściciel firmy kamieniarskiej Jakub Jarczewski omówili detale postumentu, tajniki wykonania cokołu z piaskowca i kwestie formalne związane z przedsięwzięciem. Sama postać Marszałka ma liczyć 2,70 m. Rzeźbiarz Michał Pronobis wykona postać w klasycznym kontrapoście, jedynym pionowym elementem będzie szabla. Ciężar Marszałka zostanie przeniesiony na szablę, co będzie tłumaczyło lekkie zgarbienie postaci. Marszałek prezentować się będzie mundurze zimowym lub tzw. płaszczu zimowym przepasanym szarfą. Istotne dla członków Komitetu były wytyczne konserwatora zabytków. Ustalono, że na cokole znajdzie się napis: "Marszałek Józef Klemens Piłsudski 1867-1935. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości, Marszałkowi – Rodacy". Całość wykładu wzbogaciła prezentacja multimedialna bogata w zdjęcia, wizualizacje przestrzenne i materiały źródłowe oraz ikonograficzne.

Podczas dyskusji głos zabrał historyk Maciej Błachowicz, który krytycznie podchodzi do pomysłu budowy pomnika Piłsudskiego. O ile koncepcja odbudowy Obelisku upamiętniającego przekazanie Sztandaru 29 Pułkowi Strzelców Kaniowskich i odbudowa Pomnika Legionistów w Szczypiornie nie budzi jego wątpliwości, to pomysł posągu Piłsudskiego już tak. Wg niego wszelkie wątpliwości mają charakter estetyczny. Dodał, że pomniki znajdujące się w przestrzeni miasta muszą być dziełami sztuki wybitnej jakości. Zaznaczył, że u podstaw działania Komitetu legł bardzo poważny błąd, gdyż przestrzeń publiczną powinno kształtować się za pomocą konkursów.

Na koniec Przewodniczący Komitetu Edward Prus przypomniał, że zbiórka funduszy na budowę pomnika już ruszyła, a darowizny można wpłacać na konto Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej nr konta 79 8404 0006 2104 0000 2738 0007 tytułem "Pomnik Marszałka Piłsudskiego".

E. Prus podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie, w szczególności Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażynie Schlender za pomoc w zorganizowaniu konferencji. Konferencję przypieczętowało wspólne zdjęcie uczestników.