Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza dla kaliskich archiwistów

19 października 2018 r. w Szkole Muzycznej w Kaliszu zainaugurowano nowy rok kulturalny w Kaliszu 2018/2019. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński wręczył tradycyjnie już nagrody osobom szczególnie zaangażowanym w życie kulturalne miasta w minionym sezonie 2017/2018.

Pośród osób nagrodzonych znaleźli się pracownicy Archiwum Państwowego w Kaliszu. W kategorii Zachowanie dziedzictwa kulturowego Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymała dr Grażyna Schlender. Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu w minionym roku zorganizowała m. in. ogólnopolską konferencję naukową pt. "Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990", zainicjowała ogólnopolską akcję poszukiwania miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych; była zaangażowana w obchody 100. rocznicy internowania legionistów w Szczypiornie, a także organizację ogólnopolskiej konferencji z okazji 500. rocznicy reformacji, a także obchody 50-lecie wydarzeń Marca 1968 r. w Kaliszu.

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza trafiła także do Grzegorza Walisia, kierownika Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych APK. Grzegorz Waliś w minionym roku aktywnie włączył się w obchody 100. rocznicy internowania legionistów w Szczypiornie, opracował i przygotował do druku książkę pt. "Materiały źródłowe do dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 r.". Rekomendacji do nagrody udzieliła dr Grażyna Schlender.