Śladami powstania styczniowego

22 stycznia 2019 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu gościliśmy uczniów kl. VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Morawinie z Panią Janiną Kraszkiewicz. Uczniowie byli u nas po raz pierwszy, dlatego spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat działalności naszego urzędu. Uczniowie dowiedzieli się jakie akta przechowujemy i z jakiego okresu historycznego, kto może korzystać z materiałów archiwalnych i w jaki sposób akta zamawia się do pracowni naukowej. Obejrzeli także kilka ciekawych przykładów archiwaliów, m. in. księgę notarialną notariusza Franciszka Bajera z oryginalnym ptasim piórem, księgę notariusza Franciszka Nowosielskiego, w której zachowała się intercyza przedmałżeńska Marii Konopnickiej, akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tykadłowie zawierające akt urodzenia pisarki Marii Dąbrowskiej z d. Szumskiej.

Po wprowadzeniu, przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Uczniowie wypełniali zgłoszenia użytkownika pracowni naukowej, by następnie złożyć rewersy na akta. Kwerenda dotyczyła powstania styczniowego na Ziemi Kaliskiej. Naszym gościom udało się odszukać w zespole Naczelnik Powiatu Kaliskiego m. in. raport prezydenta Kalisza Kołdowskiego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego w sprawie antyrządowego plakatu ze stycznia 1863 r., raport Naczelnika Powiatu Kaliskiego do Gubernatora Cywilnego Warszawskiego w sprawie wykazu osób politycznie notowanych i przeznaczonych do poboru wojskowego ze stycznia 1863 r., Okólnik Naczelnika Powiatu Kaliskiego informujący o przywróceniu stanu wojennego w całym Królestwie z 1863 r., polecenie Gubernatora Cywilnego Warszawskiego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego nakazujące rozpowszechnienie rozkazu Namiestnika Królestwa do wojska o karaniu śmiercią osób ujętych z bronią w ręku z 1863 r., raport wójta gminy Morawin Śniechowskiego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego o stanie bezpieczeństwa w gminie z lutego 1863 r. Oprócz tego przeglądano także akta Starostwa Powiatowego w Kaliszu Kaliskiego Zarządu Powiatowego i Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Kaliszu

Zajęcia przeprowadziła starszy archiwista Anna Bestian-Zając. Odnalezione i sfotografowane przez uczniów archiwalia posłużą im do realizacji projektu edukacyjnego pt. "Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski". Serdecznie dziękujemy za złożoną wizytę i życzymy sukcesów w odkrywaniu lokalnej historii.