Inauguracja obchodów 100. rocznicy powstania archiwów polskich

7 lutego 2019 r., dokładnie w 100. rocznicę utworzenia sieci archiwów państwowych, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali dla zasłużonych pracowników archiwów państwowych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczyła Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Pośród odznaczonych znalazło się dwóch pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu – kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Grzegorz Waliś, któremu przyznano Srebrny Medal za Długoletnią Służbę oraz starszy archiwista Karol Andrzejewski, któremu przyznano Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Pracownicy otrzymali odznaczenia z rekomendacji dyrektora APK dr Grażyny Schlender.

W tym samym dniu na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Archiwisty, która zainaugurowano całoroczne obchody 100. rocznicy powstania archiwów państwowych. Podczas spotkania zaprezentowano okolicznościową monetę wydaną przez Narodowy Bank Polski, znaczek pocztowy wydany przez Pocztę Polską oraz najważniejszy dokument dla wszystkich archiwistów – Dekret o organizacji archiwów i opiece nad archiwaliami. W spotkaniu uczestniczył m. in. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Archiwum Państwowe w Kaliszu na uroczystej gali reprezentowała Dyrektor APK dr Grażyna Schlender wraz ze starszym archiwistą Karolem Andrzejewskim.