Archiwum godne zaufania

Dnia 22 marca 2019 r. Archiwum Państwowe w Kaliszu miało zaszczyt kolejny raz gościć swoich darczyńców, którzy bezinteresownie przekazali różnego rodzaju archiwalia, w tym nierzadko pamiątki rodzinne. Na spotkaniu, które tradycyjnie zorganizowano w ramach, już VIII, Marcowego Maratonu Archiwalnego obecni byli: Zdzisława Flisińska, Anna Jabłkowska-Klimas, Józef Kaczkowski, Jan Mak, Stanisław Perliński, Wojciech Pilarski, Elżbieta Stadtmüller, Mieczysław Walczykiewcz z żoną, Mirosław Żarniowski i Małgorzata Wrotkowska. Gospodarzami spotkania byli: dyrektor dr Grażyna Schlender oraz kierownik Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Grzegorz Waliś.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Archiwum, która powitała gości i złożyła im serdeczne podziękowania za przekazane archiwalia. Minutą ciszy uczczono z darczyńców, którzy zmarli w ciągu ostatniego roku: Henryka Drapińskiego i Juliusza Brawatę. Następnie podsumowała ubiegłoroczną współpracę z darczyńcami, którzy przekazali do zasobu Archiwum łącznie 183 j.a., krótko charakteryzując ich materiały. Wśród nich wyróżniały się spuścizna rodziny Jabłkowskich z Kalisza przekazana przez Anne Jabłkowską-Klimas, materiały Solidarności Wiejskiej Mieczysława Walczykiewicza ze Stawu, czy dokumenty dotyczące znanego księgarza i muzyka kaliskiego Maksymiliana Jasińskiego ofiarowane przez Leszka Gryndę. W dowód wdzięczności ubiegłoroczni darczyńcy dostali dyplomy z podziękowaniem i wydawnictwa Archiwum.

Stało się już tradycją, że podczas takich spotkań przekazywane są kolejne dary. Było tak i tym razem. Mirosław Żarnowski ofiarował kolejne zaprojektowane przez siebie widokówki i kart pocztowe, a Elżbieta Stadtmüller "Tygodnik Solidarność" z 1981 r. i 1989 r. Niecodzienny dar przekazał Mieczysław Walczykiewcz. Była to pamiątkowa statuetka Kłosy Niepodległej RP, które zostały wręczone przedstawicielom zasłużonych rodzin rolniczych podczas uroczystości "Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom", która miała miejsce w Warszawie 21 maja 2018 r. Archiwum uznaje to za dowód zaufania i potwierdzenia, że jest postrzegane jako właściwe miejsce do przechowywania i udostępniania materiałów służących poznaniu historii państwa i narodu polskiego, w tym przypadku upamiętnieniu wkładu polskich rolników w walkach o wolność i niepodległość Polski. Dar jest tym cenniejszym, że takie statuetki otrzymały tylko trzy osoby w kraju.

Spotkanie miało kameralny charakter przy kawie i ciastkach, a zakończono je wspólnym zdjęciem.