Zaproszenie

Archiwum Państwowe w Kaliszu i Poseł na Sejm Joanna Lichocka zapraszają na spotkanie z dr. Krzysztofem Latochą z Biura Poszukiwań i Identyfikacji łódzkiego Oddziału IPN pod hasłem "Kaliska Łączka – szukamy naszych bohaterów" zamordowanych na terenie Kalisza w okresie stalinizmu.

Wszystkich Kaliszan zapraszamy do sali recepcyjnej kaliskiego ratusza 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.