Spotkanie informacyjne pt. "Kaliska Łączka - szukamy naszych bohaterów zamordowanych na terenie Kalisza w okresie stalinizmu"

29 kwietnia 2019 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyło się spotkanie informacyjne pt. "Kaliska Łączka - szukamy naszych bohaterów zamordowanych na terenie Kalisza w okresie stalinizmu". Gospodarzem uroczystości była dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender, która wraz z Poseł na Sejm RP Joanną Lichocką zainaugurowała akcję poszukiwania grobów bohaterów podziemia niepodległościowego, zamordowanych w kaliskim więzieniu w okresie powojennym. Gośćmi specjalnymi spotkania byli dr Krzysztof Latocha i Aleksandra Szafrańska-Dolewska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Z powodu natężonych obowiązków służbowych w spotkaniu nie mogła osobiście uczestniczyć Poseł na Sejm Joanna Lichocka. Wystosowała jednak pismo, które zostało odczytane przez radnego miejskiego Leszka Ziąbkę.

Spotkanie otworzyła dr Grażyna Schlender witając zainteresowanych tematem mieszkańców Kalisza i regionu kaliskiego oraz przedstawiając obecny stan badań. Do ofiar zamordowanych na terenie kaliskiego więzienia można zaliczyć: członków oddziału Eugeniusza Kokolskiego ps. "Groźny": Edwarda Andrzejewskiego ps. "Korona" i Jana Urbańczyka ps. "Konus" (straceni 29 kwietnia 1946 r.); członków grupy Spaleniaka: przywódcę i ucznia Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kaliszu Stanisława Spaleniaka, Stanisława Kreczmera z Chodybek, Edmunda Baranka, Edwarda Wałęsę (straceni 28 lipca 1946 r.); dowódcę oddziału partyzanckiego Bazylego Wołowika (stracony w listopadzie 1946 r.); członka oddziału "Orlika" i "Korony" Józefa Witmana ps. "Lis" (stracony 10 grudnia 1947 r.); członka Polskiej Organizacji Podziemnej w Kaliszu i ucznia Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kaliszu Ziemowita Glabiszewskiego (stracony 6 lipca 1948 r.).

Dr Krzysztof Latocha podsumował trzy wizje lokalnych, które odbyły się w 2018 r. i 2019 r. w miejscowości Lis, na terenie więzienia kaliskiego i Cmentarza Tynieckiego od strony starej cegielni. Do Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Oddział w Łodzi wpłynęło zgłoszenie wskazujące na to, że we wsi Lis mogły odbywać się pochówki ofiar terroru komunistycznego z lat 1945-1956 na terenie cmentarza, który został zlikwidowany na przełomie lat 60. i 70. XX w. Podobne zgłoszenie złożono także w odniesieniu do Cmentarza Tynieckiego. Wedle relacji ustnej świadka Jacka Montelatica, który otrzymał informację od swoich rodziców, na Cmentarzu Tynieckim od strony starej cegielni przewożono ciała zmarłych więźniów z więzienia przy ul. Łódzkiej i potajemnie grzebano. W ww. sprawach na chwilę obecną są prowadzone kwerendy w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu.. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Łodzi będzie się także kontaktować z rodzinami ofiar celem uzyskania dodatkowych informacji.