Szkolenie na temat mobbingu w kaliskim Archiwum

W dniu 21 maja 2019 r. odbyło się dla pracowników Archiwum Państwowego w Kaliszu szkolenie pt. "mobbing" prowadzone przez trenera Agnieszkę Konieczną. Podczas wykładów ujawnione zostały nieakceptowalne zachowania szefa/pracowników a zjawisko mobbingu. Przedstawiono skalę mobbingu w Polsce. Uczestnicy szkolenia poznali rodzaje mobbingu oraz uzyskali odpowiedź na pytanie "dlaczego do zjawiska mobbingu częściej dochodzi w sektorze publicznym niż prywatnym?". Prowadzący wskazał także czynniki sprzyjające mobbingowi, czym jest stalking i jakie sankcje grożą za popełnienie tego przestępstwa. Wyjaśniono pojęcie dyskryminacji i przeanalizowano przykłady z ofert pracy, umów o pracę, itp. Wskazane zostały różnice między mobbingiem a dyskryminacją. Przedstawiono pojęcie mobbing w znaczeniu psychologicznym i prawnym, jakie są możliwości dochodzenia swoich praw w związku ze zjawiskiem mobbingu. Trener wyjaśnił: co sprzyja mobbingowi?, kto może być mobberem?, jakie są rodzaje mobbingu?, jak pracownicy mobbingują szefa i jakie są tego następstwa? czym jest spirala mobbingu? Przedstawiono 3-etapowy model działań mobbinowych oraz taktyk mobbingu. Prowadzący wskazał skutki jakie pociąga za sobą zjawisko mobbingu dla ofiar. Udzielone zostały rady jak radzić sobie z zapobieganiem zjawisk patologicznych w miejscu pracy i jak walczyć z tym co raz bardziej popularnym mobbingiem. Wskazane zostały liczne przykłady w celu zrozumienia wszystkich zagadnień. Przeprowadzona została ankieta. Rozwinęła się interesująca dyskusja a na zakończenie odegrane zostały scenki z udziałem uczestników szkolenia w celu sprawdzenia zdobytej wiedzy. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty.