Odznaka Honorowa Miasta Kalisza dla dr Grażyny Schlender

7 czerwca 2019 r. w Sali Koncertowej im. prof. Jerzego Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, w ramach Święta Miasta Kalisza, odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta, w trakcie której przyznano Nagrody Miasta Kalisza, Odznaki Honorowe Miasta Kalisza i tytuły Honorowego Przyjaciela Miasta Kalisza.

Odznakę Honorową Miasta Kalisza przyznano dyrektorowi Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażynie Schlender, w dowód uznania za wieloletnie badania historii Kalisza, zwłaszcza najnowszej, liczne publikacje i opracowania rozsławiające imię Miasta, jak również ożywianie środowiska naukowo-kulturalnego, lokalnego i ogólnopolskiego, a także aktywną i twórczą postawę, dzięki której Archiwum stało się ogólnopolskim ośrodkiem badań naukowych.

Dr Grażyna Schlender w trakcie uroczystej Sesji Rady Miejskiej miała okazję przemawiać w imieniu wszystkich odznaczonych i wyróżnionych. Podziękowała instytucjom i osobom zgłaszającym nominacje oraz władzom miejskim za przyjęcie tychże propozycji. Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu zaznaczyła, że choć nie jest rodowitą kaliszanką, to od przyjazdu do miasta w 1983 r. jest związana z kulturą lokalną.

Obecnie w kręgu jej zainteresowań jest najnowsza historia Polski, szczególnie wątek niepokornej młodzieży, żołnierzy antykomunistycznego podziemia i ludzi "Solidarności". Wszystkich nagrodzonych i odznaczonych, niezależnie od profesji i poglądów, łączy pasja i działanie na rzecz Kalisza. Dyrektor kaliskiego archiwum swoje przemówienie zakończyła fragmentem pieśni IV Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

"Jesteśmy cząstką w zespole, Z niego płynie nasza siła, Aby chleb leżał na stole, A pracom lampa świeciła".