Uroczyste podsumowanie konkursu "Ad fontes"

14 czerwca 2019 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego". W bieżącym roku konkursu obchodzi także 25. rocznicę istnienia.

W tym podniosłym dniu swoja obecnością zaszczycili nas m. in. Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek, Przewodniczący Zarządu Rady Powiatu Jan Kłysz, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego Grażyna Dziedziak, Ryszard Łańduch reprezentujący Posła na Sejm RP Joannę Lichocką, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu Adam Borowiak, wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Ewa Andrysiak, prezes Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu Elżbieta Stadtmüller, Anna Roth z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, historyk sztuki, kustosz Centrum Rysunku i Grafiki Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu Anna Tabaka, dzieci i młodzież ze szkół regionu kaliskiego.

Wyjątkowo, z okazji jubileuszu, przedstawiciel zgromadzonej młodzieży Krzysztof Piekarski z Rajska, odebrał na czas trwania uroczystości klucz do bram Kalisz z rąk Wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka i zasiadł z nim w prezydium.

Wszystkich zgromadzonych powitała dr Grażyna Schlender, która wspomniała początki konkursu w 1994 r. Razem z Bożeną Kryst, ówczesnym kierownikiem Filii Nr 1 MBP w Kaliszu zorganizowała wtedy konkurs dla abonentów telewizji kablowej Tele-Cal. Później przyszedł czas na edycje skierowane dla dzieci i młodzieży. Początkowo podsumowanie było organizowane na terenie biblioteki, z czasem zaczęto je organizować w różnych instytucjach kulturalnych m. in. Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, a od 1997 r. w ratuszu. Z konkursem było związanych wielu lokalnych działaczy na różnych polach: m. in. o. Stefan Dzierżek, przewodniki regionalista Wacław Klepandy, grafik Władysław Kościelniak, literat Eligiusz Kor-Walczak, dr Danuta Wańka, historyk Jerzy A. Splitt, czy etnograf Stanisław Małyszko. Na temat konkursu wydano już 4 książki, a w zmaganiach wzięło udział blisko 2000 uczniów.

Ponieważ w bieżącym roku Kalisz obchodzi Rok Tadeusza Kulisiewicza, specjalną prelekcję dla młodzieży pt. "Tadeusz Karol Kulisiewicz (1899-1988). Kaliskie lata: dzieciństwo i lata młodzieńcze", w oparciu o prezentację multimedialną, przygotowała Anna Tabaka. Prelegentka wyjaśniła, że wiedzę na temat młodości grafika czerpie głównie z archiwaliów, m. in. z zasobu APK oraz Centrum Grafiki i Rysunku Tadeusza Kulisiewicza, które działa przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Znajduje się w nim ok. 3000 dokumentów i 1500 prac artysty. Fenomen Kulisiewicza polegał na tym, że pochodząc z niewykształconej rodziny potrafił sam rozwinąć swój talent. W Kaliszu mieszkał przy ul. Kazimierzowskiej 6. Chodził na szkoły przy klasztorze franciszkanów, a później do Szkoły Handlowej. W czasie wojny 1920 r. służył w wojsku. Matury nigdy nie zrobił - nawet nie podszedł do egzaminu. Na Akademię Sztuk Pięknych został przyjęty ze względu na talent. Jego rodzice są pochowani na cmentarzu tynieckim. On sam zmarł w Warszawie. Wiemy, jego rodzina mieszka obecnie we Wrocławiu.

Po prelekcji Anny Tabaki przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. Sekretarz Jury Anna Bestian-Zając zapoznała gości z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 24 prace, w tym 14 w ramach I kategorii wiekowej klas 4-6 szkoły podstawowej, 8 prac w II kategorii wiekowej klas 7-8 szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjum oraz 2 prace w kategorii szkół średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 55 uczestników, w tym 30 z I kat., 19 z II kat. i 6 z III kat.

Zadanie polegało na opracowaniu trzech tematów, z pięciu propozycji:

  • Archiwum Państwowe w Kaliszu za 25 lat - moja wizja przyszłości placówki
  • Tadeusz Kulisiewicz - w 120. rocznicę urodzin
  • projekt Kaliskiego Archiwum Filmowego oczami dzieci i młodzieży - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
  • Moje Archiwum Rodzinne - prezentacja historii rodziny w oparciu o archiwalia
  • Straceni w kaliskim więzieniu - sylwetki ofiar politycznych

Prace były oceniane przez Jury w składzie:

  • dr Grażyna Schlender - przewodnicząca
  • Anna Woźniak - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kaliszu
  • Justyna Godniak - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kaliszu
  • Anna Roth - przedstawiciel Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
  • Anna Bestian-Zając - przedstawiciel Archiwum Państwowego w Kaliszu i sekretarz Jury

Najpopularniejszym tematem był ten związany z osobą Tadeusza Kulisiewicza - opracowano go 24 razy. Na drugim miejscu uplasował się temat straconych w kaliskim więzieniu - opracowano go 19 razy. 12 razy uczniowie przedstawiali swoje archiwum rodzinne, 10 razy snuli wizję przyszłości Archiwum Państwowego w Kaliszu. 7 razy zdecydowano się na przygotowanie Kaliskiego Archiwum Filmowego. Najwięcej prac ma tradycyjny charakter - są to albumy, plakaty, zapisane księgi. Niesłabnąca popularnością już od kilku lat cieszą się makiety. Czasami już sam temat wymuszał wykorzystanie określonej formy przekazu. W przypadku Kaliskiego Archiwum Filmowego mamy więc do czynienia z nagraniem filmowym - wywiadem przeprowadzonym ze świadkiem wydarzeń II wojny światowej. Z pomocy multimediów korzystano także przy opracowaniu innych tematów. Pojawiły się prezentacje multimedialne, nagrania dźwiękowe oraz krótkie filmy dokumentujące nawiązujące m. in. do banneru powieszonego na gmachu kaliskiego więzienia.

W I kat. wiekowej Jury zdecydowało się przyznać Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza dla 3 osób, w II kat. wiekowej dla 2 osób, w III kat. wiekowej dla 3 osób. Nagroda Starosty Kaliskiego w kat. I została przyznana 3 osobom, w kat. II również 3 osobom. Nie przyznano Nagrody Starosty Kaliskiego w III kat. wiekowej. Wyjątkowo Jury zdecydowało się przyznać Nagrodę Specjalną dla najlepszej pracy na temat straconych w kaliskim więzieniu - dla 1 osoby oraz dla najlepszej pracy dotyczącej osoby i działalności Tadeusza Kulisiewicza - dla 3 osób. Przyznaliśmy także Nagrody Główne sponsorowane przez instytucje związane z działalnością naukową i kulturalną - w kat. I łącznie dla 8 osób, w kat. II łącznie dla 6 osób i w kat. III dla 3 osób. Oprócz tego ustanowiono dwa wyróżnienia łącznia dla 5 osób.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kat. I otrzymali: Jacek Baś, Sandra Kokot, Magdalena Nieweś z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kat. II otrzymali: Krzysztof Andrzejak i Kacper Bieniaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Bernadetta Blek, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w kat. III otrzymały: Wiktoria Pietrzykowska, Weronika Frydzińska i Wiktoria Augustyniak z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Anna Torz, dyrektor szkoły: Izabela Kotkowska

Wyjątkowo, w roku jubileuszowym, trzy zwycięskie szkoły, których uczniowie zdobyli Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza otrzymały pamiątkowe statuetki ufundowane przez Urząd Miejski w Kaliszu.

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kat. I otrzymali: Gabriela Wąsik, Natalia Wąsik i Maciej Stasiak z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Nagrodę Starosty Kaliskiego w kat. II otrzymały: Kamila Cuper, Monika Jaskuła i Gabriela Werner z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Nagrodę Główną Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w kat. I otrzymały: Karolina Pryczek i Sofiya Tustanivska z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Nagrodę Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w kat. I otrzymały: Sandra Bachor, Amelia Radgowska i Gabriela Stępień z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów w kat. I otrzymały: Barbara Cierniak, Zofia Wachłaczenko z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu w kat. I otrzymał Igor Kubasik z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Nagrodę Główną Archiwum Państwowego w Kaliszu w kat. II otrzymały: Wiktoria Borowiak, Oliwia Korzańska i Aleksandra Stępień z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Brzezinach, opiekun: Alicja Krajewska, dyrektor szkoły: Maria Więcław

Nagrodę Główną Stowarzyszenia im. H. Sutarzewicz w Kaliszu w kat. II otrzymują: Natalia Zgarda, Aleksandra Szewczyk i Oliwia Suchecka ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Bernadetta Blek, dyrektor szkoły: Honorata Wolniaczyk

Nagrodę Główną Dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu otrzymały: Marcelina Klupśch, Aleksandra Olszanowska i Wiktoria Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, opiekun: Remigiusz Przybył, dyrektor szkoły: Urszula Janczar

Nagrodę Specjalną Archiwum Państwowego w Kaliszu za najlepszą pracę na temat straconych w kaliskim więzieniu w kat. I otrzymał Wiktor Pior z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Nagrodę Specjalną Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej za najlepszą pracę na temat Tadeusza Kulisiewicza w kat. I otrzymali: Wiktor Antoniak, Olga Kwiecińska i Michał Jabłoński z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Wyróżnienie ufundowane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w kat. I otrzymali: Michalina Radomska, Amelia Hofman i Tomasz Biały z Prywatnej Szkoły Podstawowej "Jagiellończyk" w Kaliszu, opiekun: Jakub Marciniak, dyrektor szkoły: Weronika Biała

Wyróżnienie ufundowane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w kat. I otrzymali: Zuzanna Więckowska i Krzysztof Piekarski ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, opiekun: Bernadetta Blek, dyrektor szkoły" Honorata Wolniaczyk

Końcowym akcentem uroczystości było zwrócenie przez Krzysztofa Piekarskiego klucza do bram miasta na ręce Wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka. Wszyscy pozostali uczestnicy i opiekunowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie. Miłym akcentem było przeprowadzenie wywiadów z dziećmi na temat konkursu przez Magazyn Miejski kaliskiej telewizji kablowej. Szczegółowy protokół z posiedzenia Jury konkursu jest dostępny pod linkiem.