Obchody 105. rocznicy zburzenia Kalisza oraz wybuchu I wojny światowej

14 sierpnia 2019 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender i kierownik Oddziału II Edyta Pietrzak uczestniczyły w obchodach 105. rocznicy zburzenia Kalisza oraz wybuchu I wojny światowej. Uroczystość odbyła się na Głównym Rynku, gdzie przedstawiciele miasta Prezydent Krystian Kinastowski i Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek oraz reprezentanci władz wojewódzkich, gminnych, powiatowych, przedstawiciele organizacji politycznych, stowarzyszeń i związków kombatanckich, służb mundurowych i młodzieży szkolnej złożyli kwiaty i znicze przed tablicą poświęconą pamięci bohaterów I i II wojny światowej. Po uroczystości, w sali recepcyjnej ratusza, zaprezentowana została, przez Edytę Pietrzak, wystawa on-line pt. "Odbudowa Kalisza po zniszczeniu miasta w sierpniu 1914 r.", przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Udział w pokazie wzięli m.in. Prezydent Miasta Krystian Kinastowski, Skarbnik Miasta Irena Sadowska, Sekretarz Miasta Stefan Kłobucki, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu płk Ryszard Czapracki i mieszkańcy Kalisza. Prezentowaną wystawę można obejrzeć na stronie internetowej kaliskiego Archiwum www.archiwum.kalisz.pl.