Porozumienie Archiwum Państwowego w Kaliszu z Telewizją Kalisz. Nowa era współpracy.

Archiwum Państwowe w Kaliszu 26 września 2019 r. zawarło porozumienie z Telewizją Kalisz, którego przedmiotem jest promocja zasobu archiwalnego i upowszechnianie wiedzy o historii miasta i regionu.

W ramach porozumienia Telewizja Kalisz będzie na bieżąco relacjonować na swojej antenie wydarzenia organizowane przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Powstanie również cykl reportaży charakteryzujących pracę kaliskich archiwistów. Wydarzenie to otwiera nową erę w dziejach naszego archiwum. W ramach współpracy uda nam się dotrzeć do domów tysięcy kaliszan. Dzięki podpisanemu przez dr Grażynę Schlender porozumieniu w 2020 r. zaprosimy do archiwum redakcję Telewizji Kalisz celem odkrywania nowych aspektów z historii Kalisza drzemiących w archiwaliach i ukrytych w magazynach. Przekażemy także tajniki naszej codziennej pracy, będziemy także zachęcać lokalną społeczność do pełnienia funkcji rodzinnych archiwistów.

Ponadto telewizja będzie sukcesywnie przekazywać Archiwum Państwowemu w Kaliszu swoje materiały audiowizualne w celach archiwizacji z możliwością udostępniania ich w pracowni naukowej.

Dr Grażynie Schlender zależy szczególnie na promocji projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Przy okazji podpisywania porozumienia, zaproszono wszystkich widzów do udziału w otwartych warsztatach 30 września 2019 r., w Dzień Archiwistów, ustanowiony w bieżącym roku decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Pierwsze audycje przy wkładzie Archiwum Państwowego w Kaliszu pojawią się jeszcze w październiku 2019 r. Telewizja Kalisz rozpocznie bowiem emisję wszystkich dotychczas zrealizowanych filmów w ramach projektu Kaliskie Archiwum Filmowe.