Pierwsze koty za płoty

W poniedziałek, 30 września 2019 r., w Archiwum Państwowym w Kaliszu, podobnie jak tego dnia we wszystkich archiwach państwowych w kraju, odbyły się warsztaty genealogiczne i konserwatorskie, zorganizowane w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Warsztaty podzielone zostały na trzy części, dedykowane różnym grupom uczestników: młodzieży licealnej, darczyńcom kaliskiego Archiwum oraz wszystkim zainteresowanym rodzinnymi historiami.

W pierwszym spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszej i drugiej V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, pod opieką nauczycieli Ewy Jankowskiej i Sylwii Kwarcińskiej. Uczestników powitała Dyrektor Archiwum dr Grażyna Schlender, która po powitaniu nakreśliła cele projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej i zachęcała do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. W pierwszej części warsztatów młodzież dowiedziała się jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne, gdzie szukać dokumentów, co możemy z nich wyczytać. Licealiści zobaczyli księgi metrykalne, meldunkowe z XIX i początku XX wieku oraz odczytywali akta urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzone w języku niemieckim kaligrafią neogotycką. Dodatkowo poznali zasady korzystania z akt w archiwach państwowych. W części praktycznej zaznajomili się z internetowymi portalami archiwalnymi, głównie www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz najpopularniejszymi systemami indeksacji ksiąg metrykalnych. Dowiedzieli się, że poszukiwania genealogiczne można prowadzić nie wychodząc z domu. Zachęcani byli także do opisywania rodzinnych fotografii, według zasad wykorzystywanych przez archiwistów. Na koniec otrzymali do rozwiązania specjalny quest, utrwalający wiadomości oraz będący pamiątką z odbycia warsztatów.

Ostatnie spotkanie przeznaczone było dla rodzinnych genealogów. Głównym problemem, z którym się oni borykają okazały się internetowe bazy danych oraz portale archiwalne. Z tego względu na warsztatach uzyskali instruktaż jak z nich korzystać. Dodatkowo uzyskali indywidualne porady i wskazówki jak opisywać zgromadzone archiwalia oraz jak zbudować drzewo genealogiczne i jakie informacje należy na nim umieszczać. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe questy oraz zakładki do książek.

Natomiast wszystkie grupy wzięły udział w warsztatach konserwatorskich, w trakcie których poruszono następujące zagadnienia:

  • warunki w jakich powinny być przechowywane dokumenty, a jakie są szkodliwe,
  • jakie materiały są najlepsze do przechowywania dokumentów aby stworzyć im optymalne warunki (zastosowanie opraw bezkwasowych, opraw poliestrowych do fotografii itp.),
  • materiały do zabezpieczania i konserwacji archiwaliów (teczki, pudła i opery bezkwasowe, obwoluty poliestrowe do fotografii),
  • odbył się pokaz samodzielnego wykonywania prostych opraw zabezpieczających fotografie, płyty CD itp.,

Uczestnicy, którzy przynieśli ze sobą stare dokumenty i fotografie, mieli okazję je od razu zabezpieczyć, wykorzystując specjalistyczne opakowania. Na koniec każdy z uczestników otrzymał próbki materiałów przeznaczonych do zabezpieczania archiwaliów.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 41 osób. Zagadnienia genealogiczne omawiała archiwista Estera Walczak, która na co dzień w kaliskim Archiwum zajmuje się kwerendami, a problemy profilaktyki i konserwacji dokumentalista Aneta Burchard. Sposoby opisywania i ewidencjonowania fotografii przedstawił kierownik Oddziału I Grzegorz Waliś.

Było to pierwsze z planowanych przez Archiwum spotkań poświęconych Rodzinnym Archiwistom.